Slovenska podjetja zadovoljna z Dnevi EU - Mediteranskih držav in Turčije v času EXPO 2015 v Milanu

sreda, 13. maj 2015

V začetku maja so se pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija v Milanu mudili predstavniki petih slovenskih podjetij, ki so se udeležili Dnevov EU - Mediteranskih držav in Turčije. Prvega od sedmih podobnih dogodkov tako imenovane Evropske misije za rast - EU Mission for Growth, ki jih v okviru svetovne razstave Expo v Milanu organizira Evropska komisija, se je udeležilo več kot 500 podjetij iz več kot 20 držav, posvečen pa je bil predvsem področju kmetijstva in prehrambne industrije med omenjenimi deželami.

 

Udeležbo slovenskih podjetij na omenjenem dogodku je pripravila Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in v sodelovanju z Generalnim direktoratom za notranji trg, industrijo in podjetništvo pri Evropski komisiji, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Gospodarsko zbornico Slovenije.

 

Dogodek je bil namenjen predvsem krepitvi gospodarskega sodelovanja ter srečanjem in poslovnim pogovorom med evropskimi, mediteranskimi in turškimi podjetji in institucijami, ki iščejo nove priložnosti za poslovno sodelovanje v mediteranskih državah, Italiji, drugih državah EU, ter Turčiji. Tema konference je bila industrijsko in regulativno sodelovanje med EU in omenjenimi državami ter B2B srečanja med vsemi udeleženimi podjetji.

 

Pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija se je srečanja udeležilo tudi pet slovenskih podjetij, in sicer: DUOL d. o. o., Pekarna Pečjak d. o. o., Semenarna Ljubljana, d. d., Algamteknol, d. o. o. in P.B.S., d. o. o. Udeležba je podjetjem omogočila vzpostavitev kontaktov in povezovanje s podjetji iz Italije, mediteranskih  ter drugih evropskih držav. Podjetja so imela v povprečju pet do osem sestankov, na podlagi katerih so pridobila dobre poslovne kontakte iz omenjenih držav in možnosti za nadaljevanje poslovnega sodelovanja.

 

“Podjetja so svoje profile in tudi ambicije predhodno predstavila v posebni platformi, na podlagi njihovih pričakovanj in želja so bili organizirani sestanki s potencialnimi poslovnimi partnerji,« je pojasnil mag. Matej Skočir, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tuje neposredne investicije na SPIRIT Slovenija. »Gre šele za prvo, spoznavno srečanje, na katerem podjetja izmenjajo informacije in predstavijo svoje želje in ambicije. V prvem trenutku lahko to delegacijo ocenimo kot pozitivno, je pa to šele začetna točka, na osnovi katere morajo podjetja sama graditi naprej.«

 

Dušan Olaj iz podjetja Duol, d. o. o.: »Udeležba na dnevih EU-Mediteranske države in Turčija je bila za Duol pomembna, ker so to ciljne države v regiji, kamor vstopamo z našimi rešitvami pridelave in skladiščenja kmetijskih pridelkov. V okviru B2B sestankov smo se uspeli srečati z vsemi pomembnejšimi podjetji, združenji in raziskovalnimi instituti. Tako smo zgolj v dveh dneh in na enem mestu uspeli navezati stike z vsemi za Duol pomembnimi deležniki na tem trgu. Konkretni rezultat srečanj so povabila na obisk in že tudi prve izmenjave komercialnih ponudb. Udeležbo na tovrstnih dogodkih izjemno priporočam, saj je daleč najkrajša in daleč najcenejša oblika preverjanja nekega trga za izdelek, iskanje možnih partnerjev in navezavo stikov.«

 

Niko Gorjup iz podjetja Algamteknol d. o. o.: "Expo Milano 2015 je bil fenomalna priložnost predstavitve našega produkta, ki uvaja revolucionarne tehnologije na agroživilski trg in omogoča cenejšo ter hitrejo obdelavo živilskih substanc. Dogodek nam je prinesel vrsto povezav in kontaktov, s katerimi smo dobili zagon za naprej."

 

Sicer pa naj bi Evropska komisija (Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP)  v sklopu svetovne razstave Expo 2015 predvidoma organizirala še šest dogodkov s predstavniki podjetij iz držav izven EU, na katera bodo vabljena vsa zainteresirana evropska podjetja, ki želijo vzpostaviti sodelovanje s podjetji iz teh držav. Slovenska podjetja se jih bodo lahko udeležila pod okriljem SPIRIT Slovenija. Za vsakega je predvidena poslovna konferenca na določeno temo (kmetijstvo, agroživilski sektor, tehnologije in storitve, biotehnologija in zdravje, trajnostni razvoj, turizem in drugi sorodni sektorji ), ter dvodnevna B2B srečanja. V pripravi so še naslednji dogodki, in sicer: Dnevi EU in Kitajske (9. - 10. junij 2015), Dnevi EU in Srednje in Latinske Amerike ter Karibi (12. - 13. junij 2015), Dnevi EU in Japonske (10. - 11. julij 2015), Dnevi EU in Podsaharske Afrike (18. - 19. september 2015), Dnevi EU ter Južne in Vzhodne Azije (ASEAN - 29. - 30. september 2015) ter Dnevi EU ter ZDA in Kanade (5. - 6. oktober 2015). Slovenska podjetja se bodo nanje lahko prijavila na spletni strani www.izvoznookno.si.