Slovenska visokotehnološka podjetja bodo preverjala poslovne priložnosti v Indiji

torek, 18. november 2014

 V Indiji v New Delhiju bo 20. in 21. novembra 2014 potekal največji tamkajšnji letošnji mednarodni dogodek in sejem na temo znanja in njegove uporabe »Knowledge Expo 2014,« ki ga organizira Združenje indijske industrije (CII). Z namenom komercializacije visoko tehnoloških izdelkov in rešitev ter rasti izvoza visokih tehnologij se bo omenjenega dogodka udeležila tudi slovenska delegacija pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ). Slovenija se bo na dogodku predstavila v okviru nacionalnega paviljona pod skupnim imenom »Hi.Tech Slovenia.«

 

Namen udeležbe slovenskih visokotehnoloških podjetij na sejmu Knowledge Expo 2014 je nadaljevanje sodelovanja na podobnem dogodku v Indiji lani, kjer so bile uspešno predstavljene kompetence slovenskih podjetij in interesnih gospodarskih združenj. Cilj udeležbe je povezati različne deležnike slovenskega gospodarstva in s skupno udeležbo v Indiji predstaviti področja, ki Slovenijo na globalni ravni uvrščajo med pomembne poslovne partnerje.

 

Celoten dogodek bo sestavljen iz petih dopolnjujočih se vsebinskih sklopov, ki so do letos potekali kot posamezni dogodki. In sicer gre za drugi dogodek GITA – »Global Innovation and Technology Alliance«, četrti Vrh o oblikovanju, šesti Vrh o intelektualni lastnini, prav tako šesti Vrh o inovacijah in podjetništvu ter četrti Vrh o visokošolskem izobraževanju. Organizatorji na sejmu pričakujejo več kot 140 razstavljavcev iz 25 držav, nekaj pa bo tudi nacionalnih paviljonov, med njimi tudi slovenski.

 

Slovenija bo predstavila predvsem znanja, tehnologije ter izdelke in rešitve s področij učinkovite rabe energije, avtomatizacije procesov, IKT področja in področja interneta stvari, zdravja in dobrega počutja, novih materialov in bio-farmacije. Poudarki slovenske predstavitve bodo temeljili na delu, aktivnostih in rezultatih članov slovenskih kompetenčnih centrov in centrov odličnosti, skozi katere Slovenija uresničuje pospeševanje povezovanja in sodelovanja med podjetji in javno-raziskovalnimi ustanovami. Ob tem pa krepi posamezna področja in panoge, okoli katerih se skladno s pripravljeno strategijo pametne specializacije oblikujejo jedra slovenske znanstveno-tehnološke in inovativne dejavnosti, s ciljem povečevanja izvoza znanja in izdelkov ter rešitev z višjo dodano vrednostjo. K tem pobudam se priključujejo tudi številna druga podjetja in ustanove ter s tem krepijo omenjena mehanizma. V tem trenutku slovenski kompetenčni centri in centri odličnosti združujejo skoraj 100 podjetij ter več deset javnih in drugih raziskovalnih ustanov ter raziskovalnih oddelkov in laboratorijev.

 

Slovensko delegacijo bo v uradnem in protokolarnem delu vodil dr. Peter Maček, državni sekretar na MIZŠ. Poleg slovenskih vladnih predstavnikov z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in javne agencije SPIRIT, se bodo dogodka udeležili tudi predstavniki Združenja slovenskih kompetenčnih centrov (CoCoSI) in centrov odličnosti, Tehnološkega parka Ljubljana ter predstavniki posameznih visokotehnoloških podjetij. Nastop Republike Slovenije in organizacijo dogodka Knowledge Expo 2014 v večji meri financirata Javna agencija SPIRIT in MIZŠ, v organizacijo pa je aktivno vključeno tudi Združenje slovenskih kompetenčnih centrov. Udeležbo na dogodku aktivno podpirajo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zunanje zadeve in GZS. Slovenski vladni predstavniki se bodo z indijskimi sogovorniki sestali tudi na 4. zasedanju mešane znanstveno tehnološke komisije med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo, ki jo bo vodila mag. Tea Glažar, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport.

 

Praksa v tujini je pokazala, da sta internacionalizacija in komercializacija zlasti za mala in srednja podjetja mnogo bolj učinkovita, če nastopajo povezano v obliki centrov, mrež ali grozdov ter vzpostavljajo dolgoročna tehnološko-poslovna sodelovanja. Tak primer je tudi tokratni skupni nastop v Indiji, ki so ga poimenovali visokotehnološki most (Hi.Tech Bridge), ki je nadgradnja običajne udeležbe na sejmih ali v okviru diplomatskih delegacij. Ob tem gre spomniti, da je na objavljeni razpis v letu 2014, ki ga razpisujeta Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport Republike Slovenije skupaj z Javno Agencijo Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Indije na obeh straneh prispelo približno 50 prijav projektov, ki so pred skupnim izborom. Izbrani projekti naj bi se začeli izvajati s 1. januarjem 2015.

 

Udeležba na tem dogodku je za Slovenijo že druga po vrsti. Lansko leto se je manjša delegacija udeležila prvega GITA dogodka in naredila prvi korak pri vzpostavljanju tehnološkega mostu z Indijo.

 

V povezavi s tem dogodkom je v četrtek, 11. 12. 2014, v Tehnološkem parku v Ljubljani, predviden dogodek »Poslovno tehnološki most z Indijo 2014«, na katerem bodo udeleženci konference v Indiji delili izkušnje iz prve roke in odgovarjali na vprašanja udeležencev.

 

V Aziji je Indija tretja najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica RS (za Kitajsko in Korejo). Z 1,3 milijarde prebivalcev in 329 milijona gospodinjstev postaja Indija vse bolj pomembna tudi za slovenska podjetja, saj se kažejo številne možnosti sodelovanja na različnih področjih, kot so farmacija, avtomobilska industrija, informacijsko komunikacijske tehnologije, energetika in obnovljivi viri energije, nizko-ogljične tehnologije (zelene tehnologije), okoljske tehnologije, kot je upravljanje z vodami, upravljanje z urbanimi odpadnimi vodami, predelava odpadkov. Slovenija je Indijo določila kot eno izmed prioritetnih držav, na katerih je treba spodbuditi gospodarsko sodelovanje, zato je treba podpreti fokusiran pristop predstavitve slovenskega gospodarstva na področjih, kjer slovenska podjetja dosegajo visoko tehnološko raven.