Slovenski izvozni dan, Ljubljana, 20. junij 2014

petek, 13. junij 2014

V organizaciji Revije Start up Kapital in Slotur - slovensko turškega poslovnega kluba bo 20. junija 2014 v Kongresni dvorani Kristalne palače BTC potekal Slovenski izvozni dan.

 

Program dogodka:

  • 9.15 - 9.45  Kako lahko gospodarska diplomacija pomaga na tujih trgih

Slovenija ima v tujini 27 gospodarskih predstavnikov, njihova osnovna naloga pa je odpirati vrata slovenskim podjetjem pri prodoru na določene trge. Na koga se lahko obrnete, kakšna pomoč vam je na voljo (predava mag. Mateja Krajnc-Štefanec, sektor za gospodarsko promocijo ministrstva za zunanje zadeve).

  • 9.45 - 10.15 Kako do nepovratnih sredstev za nastope na tujih trgih

Predstavitev razpisov, ki so na voljo podjetjem za nastop na tujih trgih (sofinanciranje sejmov, raziskav na tujih trgih…); Kakšni vse podatki in raziskave so na voljo slovenskim podjetjem na Javni agenciji SPIRIT Slovenija in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (predava Tanja Drobnič iz sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij SPIRIT Slovenija).

  • 10.15 - 11.00 Podpora mednarodnemu poslovanju: kako do denarja za kreditiranje izvoznih poslov; analiza tveganj za uvozna in izvozna podjetja in možne rešitve.

V mednarodnem poslovanju se podjetja težko izognejo številnim tveganjem, nevarnostim in nepredvidljivim situacijam. Z izbiro pravega inštrumenta ali njihove kombinacije lahko zmanjšate tveganja, poslovanje pa si bistveno olajšate in ga tudi financirate. Predstavljeni bodo dokumentarni akreditiv, inkaso, garancija BPO ter zaščita pred valutnim in obrestnim tveganjem. Prikazani bodo tudi praktični primeri njihove uporabe (predavata: Helena Belingar, direktorica sektorja za dokumentarno poslovanje NLB d.d.  in Goran Pušič,  vodja poslovalnice za trgovanje s strankami in organizacijskimi enotami NLB d.d.).

  • 11.00 - 11.30 Kreditno zavarovanje - optimizacija upravljanja tveganj.

Zavarovanje terjatev do tujih in /ali domačih kupcev pri Prvi kreditni zavarovalnici je celovita storitev, ki poleg varovanja pred finančno izgubo podjetju prinaša tudi druge zavarovalne koristi, kot je izboljšanje njegove kreditne sposobnosti in lažji dostop do financiranja, povečanje prihodkov in dobičkonosnosti, zmanjševanje stroškov, izboljšanje ratinga in druge prednosti (predava: Nataša Arko, direktorica oddelka prodaje in marketinga – SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d. Ljubljana).

  • 11.30 - 12.30 Odmor za kavo in možnost individualnih razgovorov  na info točkah.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Obvezna je prijava na e-mail info@slotur.com. Rok za prijavo je 18. junij 2014 oz. do zasedenosti dvorane.

 

Več informacij.