Sodčki za ponovno polnjenje iz nerjavnega jekla - začetek protidampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

sreda, 18. maj 2022
Uradnem listu EU C 195, z dne 13.5.2022 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz sodčkov za ponovno polnjenje iz nerjavnega jekla s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi so sodčki, posode, sodi, cisterne in podobni vsebniki za ponovno polnjenje iz nerjavnega jekla, splošno znani kot "sodčki za ponovno polnjenje iz nerjavnega jekla", s približno valjasto obliko, debelino stene 0,5 mm ali več, ki se uporabljajo za snovi, ki niso utekočinjeni plin, surova nafta in naftni proizvodi, in imajo prostornino 4,5 litra ali več, ne glede na vrsto končne obdelave, prostornino ali razred nerjavnega jekla, z dodatnimi sestavnimi deli (ekstraktorji, vratovi, obodi ali katerimi koli drugimi sestavnimi deli) ali brez njih, prebarvani ali prevlečeni z drugimi materiali ali ne. Izdelek se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 7310 10 00 in ex 7310 29 90 (oznaki TARIC 7310 10 00 10 in 7310 29 90 10). Oznake KN in TARIC so zgolj informativne, njihova navedba pa ne vpliva na možnost sprememb teh oznak v prihodnjih fazah postopka.

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.


Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.

Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopne na strani DG Trgovina - case AD689.