Solarni paneli - razširitev dokončne protidampinške in izravnalne dajatve za uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov, poslanih iz Malezije in Tajvana

petek, 12. februar 2016

V Uradnem listu EU L 37 z dne 12.2.2016, sta bili objavljeni Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/184 in 2016/185 o razširitvi dokončne izravnalne dajatve ter dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbenima uredbama Sveta (EU) št. 1238/2013 in 1239/2013, na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije ali s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije in Tajvana ali ne.

Razširitev dajatev na Malezijo in Tajvan začne veljati 13.2.2016.