Solarni paneli - razširitev protidampinške in izravnalne dajatve za uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov, poslanih iz Malezije in Tajvana (R620/R622)

torek, 19. januar 2016

V Uradnem listu EU L 132 z dne 29.5.2015, sta bili objavljeni Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/833 o začetku preiskave glede morebitnega izogibanja protidampinškim ukrepom oziroma izravnalnim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1238/2013 oziroma 1239/2013 na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), poslanih iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne, in o registraciji takega uvoza.  

 

Št. Primera: R620/R622

 

Zadevni izdelki:

Izdelek v tej preiskavi so fotonapetostni moduli ali paneli iz kristalnega silicija ter celice, ki se uporabljajo v fotonapetostnih modulih ali panelih iz kristalnega silicija (celice so debeline največ 400 mikrometrov), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 in ex 8541 40 90 ter poslan iz Malezije in s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije in s Tajvana ali ne.

Naslednje vrste izdelka so izključene iz opredelitve zadevnega izdelka:

– solarni napajalniki, ki so sestavljeni iz manj kot šestih celic, so prenosni in z električno energijo napajajo naprave ali polnijo baterije,

– tankoslojni fotonapetostni izdelki,

– fotonapetostni izdelki iz kristalnega silicija, ki so trajno vgrajeni v električne naprave, kadar funkcija električnih naprav ni proizvodnja električne energije in kadar te električne naprave rabijo električno energijo, ki jo proizvedejo integrirane fotonapetostne celice iz kristalnega silicija,

– moduli ali paneli z izhodno napetostjo, ki ne presega 50 V pri enosmernem toku, in izhodno močjo, ki ne presega 50 W, namenjeni izključno za neposredno polnjenje baterij v sistemih z enakimi značilnostmi glede napetosti in moči.

 

Rok za morebitno razširitev protidampinške in izravnalne dajatve se izteče 27. februarja 2016.

 

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča do uvedbe protidampinških dajatev posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.