Solarno steklo-Začetek protidampinškega postopka s poreklom iz Kitajske

četrtek, 28. februar 2013

V Uradnem listu EU, serija C, št. 58 z dne 28.02.2013, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz solarnega stekla s poreklom iz Kitajske.
Zadevni izdelek:
Izdelek v tej preiskavi je solarno steklo iz kaljenega natrij-kalcijevega ravnega stekla z vsebnostjo železa, manjšo od 300 ppm, z več kot 88-odstotno prepustnostjo sončne energije (merjeno v skladu z AM1.5 300–2 500 nm), odpornostjo proti toploti do 250 °C (merjeno v skladu z EN 15150), odpornostjo proti toplotnim šokom Δ 150K (merjeno v skladu z EN 15150) in z mehansko trdnostjo 90 N/mm 2 ali več (merjeno v skladu z EN 1288-3) (v nadaljnjem besedilu: izdelek v preiskavi). Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov
mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.