Španski trg telekomunikacijskih storitev se je v letu 2017 povečal za 2,8 % in dosegel vrednost 16,6 mlrd EUR

sreda, 21. november 2018

V obdobju 2013-2017 je trg upadal po -5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR). Padec vrednosti trga odseva trend ostalih evropskih držav, a je bil upad trga v Španiji še toliko večji zaradi neugodnih gospodarskih razmer. Dejavnik, ki je tudi vplival na padec vrednosti trga, je velikost vodilnega konkurenta na trgu, Telefonice, ki zaradi ekonomije obsega znižuje cene storitev. Obseg trga sicer počasi raste, a znižanje cen zmanjšuje prihodke.

Obseg španskega trga telekomunikacijskih storitev se je med leti 2013-2017 povečeval po 1,9 % CAGR in v letu 2017 dosegel skupno 79,2 mio uporabnikov. Analitiki napovedujejo, da se bo obseg trga v obdobju 2018-2022 povečeval po 2,4 % CAGR in v letu 2022 dosegel 89,2 mio uporabnikov. Stopnja rasti obsega, predvidena za španski trg, je primerljiva z mnogimi drugimi evropskimi državami.
 
Najbolj donosen segment španskega trga telekomunikacijskih storitev je segment mobilnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril 10,4 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 63,1 % celotne vrednosti trga. Segment fiksnih storitev je v letu 2017 prispeval 6,1 mlrd EUR ali 36,9 % vrednosti trga.
 
Analitiki napovedujejo, da bo trg telekomunikacijskih storitev v Španiji v obdobju 2018-2022 rasel po 2,6 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 17,3 mlrd EUR. Prihodnja rast španskega trga telekomunikacijskih storitev je močno odvisna od širitve hitrih širokopasovnih storitev. Operater Telefonica Chas je v zadnjih letih pripomogel k izgradnji izboljšane infrastrukture, ki je omogočila dostop večjemu številu uporabnikov in spodbudila porabo storitev. Optično omrežje v Španiji že presega 15 mio dostopov, kar je bistveno več od zastavljenih ciljev za leto 2017 in od ostalih konkurentov. Prihodki iz naslova telekomunikacijskih storitev bodo po napovedih rasli tudi na podlagi naraščajočega mobilnega internetnega prometa.
 
Vir: Marketline

Več informacij o globalnih trendih na področju IKT