SPIRIT Slovenija sofinancira delovanje slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013

ponedeljek, 29. april 2013

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v petek 26. aprila 2013 v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013. V okviru razpisa, ki je namenjen aktivno delujočim slovenskim poslovnim klubom v tujini, je na voljo 300.000 EUR sredstev, prijave pa bodo možne do 3. junija 2013.
 

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
 

Cilj javnega razpisa je prek slovenskih poslovnih klubov v tujini intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko zagotavljanja različnih aktivnosti poslovnih klubov. Te med drugim obsegajo tudi zagotavljanje informacij in svetovanje malim in srednje velikim slovenskim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub. Obenem pa tudi spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji ter redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij  s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub. Med aktivnosti sodijo tudi redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno, organizacija poslovnih dogodkov, promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.
 

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.

Okvirna višina sredstev, ki jo ima SPIRIT Slovenija na voljo za to znaša 300.000 EUR. Javni razpis bo odprt do vključno 3. junija 2013 do 13. ure.

Javni razpis in razpisna dokumentacija.
Več o slovenskih poslovnih klubih v tujini.