SPIRIT Slovenija v novi podobi

petek, 31. maj 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija, kot izvajalska agencija ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s svojim aktivnostmi, v skladu s strateškimi dokumenti vlade in zakonskimi okviri, na podlagi katerih je ustanovljena, spodbuja podjetništvo ter razvoj in inovativnost v slovenskem gospodarstvu. Uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim investitorjem privlačne destinacije.
 
Delovanje je osredotočeno na ključne podporne storitve za informiranje, svetovanje in izobraževanje podjetnih in inovativnih posameznikov, s katerimi agencija krepi splošno zavedanje o pomenu podjetništva in inovativnosti ter ustvarja ugodnejše pogoje za uspešen zagon in poslovanje slovenskih podjetij.
 
Živimo v času nenehnih sprememb in prilagajanj, kar nam narekuje vse hitrejši življenjski ritem. Kljub vsemu pa lahko rečemo, da posamezniki in družba kot celota še nikoli nismo imeli toliko možnosti za oblikovanje svojega življenja kot danes. Zato smo se po dolgem času odločili za prenovo celostne grafične podobe, ki bo javno agencijo SPIRIT Slovenija predstavljala kot močno, zaupanja vredno, učinkovito in sodobno institucijo.
 Naj vam na kratko razložimo zgodbo znamke SPIRIT Slovenija oz. pomen našega novega znaka, s katerim se boste srečevali v prihodnje.

Osnova znaka je enostaven pokončen pravokotnik oz. kvadrat, ki simbolizira trdnost, stabilnost, organizacijo. Zgornji desni vogal kvadrata je ločen od celote, s čimer ponazarja zgodbo preseganja okvirjev. Večji (zeleni) del simbolizira agencijo oz. slovensko poslovno okolje, manjši (modri) del pa podjetnika. Simbol s tovrstno postavitvijo govori o rasti in uspehu podjetja, ki jih je s pomočjo storitev agencije povečal. Modri vogal vizualno preberemo tudi kot puščico usmerjeno desno navzgor, kar simbolizira rast in razvoj (preseganje, rast, povezovanje). Simbol lahko beremo tudi v smeri približevanja dveh elementov. Tako podjetje, ki uporabi/koristi storitve SPIRIT Slovenija, postane del celote in večje slike.
Kvadratu je dodana silhueta “Triglava” (Triglav kot prepoznavni simbol Slovenije), ki ponazarja pozitivne indikatorje rasti (finance, rast) in zgodbo uspeha. Simbol s svojo preprosto formo simbolizira tudi preproste in transparentne procese sodelovanja z agencijo. Hkrati pa njegova minimalistična oblika omogoča tudi večjo zapomljivost.
 
Nova podoba prinaša tudi novo, pozitivno energijo, ki jo izpoveduje znak, s katerim se boste v prihodnje srečevali na najrazličnejši dogodkih, okroglih mizah, konferencah in delavnicah, na katerih sodelujejo visoki predstavniki državnih in podpornih institucij, znanstveniki in akademiki, izkušeni podjetniki in gospodarstveniki in kjer ponuja agencija dodatna znanja, izmenjavo izkušenj in predstavlja dobre podjetniške prakse.