SPORAZUM O PROSTI TRGOVINI MED EU IN J. KOREJO

četrtek, 30. junij 2011

Jutri, dne 01. 07.2011, stopi v veljavo SPORAZUM O PROSTI TRGOVINI MED EU IN J. KOREJO

Sporazum o prosti trgovini (SPT) med EU in J. Korejo je prvi sporazum iz nove generacije SPT, kot del pobude »Globalna Evropa«.

 
SPT EU-J. Koreja bo omogočal , da bodo od 1. julija 2011 podjetja z obeh strani trgovala bolj svobodno in lažje kot kdajkoli prej. To je prvič, da je EP podprl trgovinski sporazum in sprejel spremljajočo trgovinsko zakonodajo, na podlagi novega postopka Lizbonske pogodbe.
 
Pogajanja so se začela leta 2007 in se s parafiranjem sporazuma dne 15.10.2010 končala. SPT vsebuje 15 poglavij, 3 protokole, več aneksov in dodatkov, nekaj dogovorov in deklaracije. Ta sporazum je najbolj obsežen SPT, kar jih je EK kdajkoli sklenila. Uvozne dajatve bodo ukinjene za skoraj vse proizvode, tudi storitve so liberalizirane in pokrivajo vse štiri moduse. SPT vsebuje določbe o investicijah, tako na industrijskem kot na storitvenem področju, stroga pravila o pomembnih področjih, kot so varstvo intelektualne lastnine (IPR), vključno z geografskimi oznakami (GI), javna naročila, konkurenca, preglednost predpisov in trajnostni razvoj. Dogovorjene so posebne obveze glede ukinjanja in preprečevanja uvajanja netarifnih ovir v trgovini v posameznih sektorjih (avtomobilski, farmacevtski in elektronski). Del SPT je tudi Protokol o kulturnem sodelovanju z namenom promoviranja kulturne raznolikosti (skladno z UNESCO konvencijo).
 
Povezava na besedilo SPT EU-J. Koreja: