Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo

sreda, 28. december 2016

V povezavi s sporazumom o prosti trgovini med EU in Južno Korejo, ki je bil v začasni uporabi od 1. julija 2011, v veljavi pa od 13. decembra 2015, vam sporočamo, da je v teku javni posvet glede njegove implementacije.

Namen posveta je preveriti učinkovitost in relevantnost sporazuma v odnosu do aktualnih vprašanj vezanih na trgovino med EU in Južno Korejo, kot tudi podati oceno vpliva sporazuma na trajnostni razvoj in človekove pravice.

Javni posvet, ki ga za Evropsko komisijo izvaja Civic Consulting, poteka preko vprašalnika, ki je obljavljen na spletni strani: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUKoreaFTAPublicConsultation
Vprašalnik se nanaša na trgovino z blagom in povezane carinske postopke, na necarinske ovire, investicije, trgovino s storitvami, javna naročila, vpliv na potrošnike, fitosanitarne ukrepe ipd.

Posvet je odprt do 3. marca 2017. Vljudno vabljeni k sodelovanju!