Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

petek, 04. januar 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 82, datum: 21. 12. 2018, stran: 2439

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, objavljenega v Uradmen listu RS (Št. 72/2018 z dne 16.11.2018).

V Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 se v tabeli iz prvega odstavka 11. točke (Roki in način prijave na javni razpis) spremenijo obdobja, v katerih se lahko odda vlogo, in sicer:
 
Zap. št. roka Datum, do katerega je potrebno oddati vlogo Obdobje, v katerem se lahko odda vlogo Rok velja za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do vključno
1. rok 7. 1. 2019 do 7. 1. 2019 4. 9. 2019
2. rok 15. 5. 2019 od 8. 1. 2019 do 15. 5. 2019
3. rok 5. 9. 2019 od 16. 5 .2019 do 5. 9. 2019 3. 9. 2020
4. rok 6. 1. 2020 od 6. 9. 2019 do 6. 1. 2020
5. rok 15. 5. 2020 od 7. 1. 2020 do 15. 5. 2020
6. rok 4. 9. 2020 od 16. 5. 2020 do 4. 9. 2020 2. 9. 2021
7. rok 5. 1. 2021 od 5. 9. 2020 do 5. 1. 2021
8. rok 14. 5. 2021 od 6. 1. 2021 do 14. 5. 2021
9. rok 3. 9. 2021 od 15. 5. 2021 do 3. 9. 2021 30. 9. 2022
10. rok 5. 1. 2022 od 4. 9. 2021 do 5. 1. 2022
11. rok 16. 5. 2022 od 6. 1. 2022 do 16. 5. 2022

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Poglejte tudi: Finančne spodbude