Sprememba nekaterih uredb, ki uvajajo protidampinške ali protisubvencijske ukrepe za nekatere izdelke iz jekla, za katere veljajo zaščitni ukrepi EU

četrtek, 05. september 2019
V Uradnem listu EU, seriji L 227 z dne 3.9.2019 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1382 o spremembi nekaterih uredb, ki uvajajo protidampinške ali protisubvencijske ukrepe za nekatere izdelke iz jekla, za katere veljajo zaščitni ukrepi 
 
Za nekatere izdelke iz jekla veljajo tako protidampinške oziroma izravnalne dajatve kot zaščitni ukrepi. Zato se pri uvozu izdelkov iz jekla, pri katerih je tarifna kvota izčrpana in se pri uvozu zaračunava 25% carinska dajatev na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla, določi nižja protidampinška oziroma izravnalna dajatev ali pa se te v času veljavnosti 25% carinske dajatve ne zaračuna.