Spremembe na področju GSP po 1. januarju 2015

petek, 19. december 2014

Na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1421/2013 z dne 30. oktobra 2013 o spremembi Prilog I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012  Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov proizvodi po poreklu iz Kitajske, Tajske, Ekvadorja in Maldivov od 1. januarja 2015 dalje ne bodo več upravičeni do znižanja ali ukinitve carinskih dajatev pri uvozu v EU na podlagi splošnega sistema preferencialov (GSP).

 

Pogoje za upravičenost držav do splošnega režima v okviru GSP določata 4. in 5. člen GSP uredbe (978/2012). Za zadevne države je bilo ugotovljeno, da so po merilih Svetovne banke v treh zaporednih letih (2011, 2012 in 2013) dosegle višji srednji bruto domači dohodek na  prebivalca. Po preteku enoletnega prehodnega obdobja, ki se izteče 1. januarja 2015, države niso več upravičene do GSP ugodnosti.

 

Vendar pa je Ekvador 12. decembra 2014 parafiral protokol, s katerim pristopi k že sklenjenemu trgovinskemu  sporazumu med EU ter Perujem in Kolumbijo.  Da nebi prišlo do motenj v trgovini, je Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložila v sprejetje predlog Uredbe o tarifni obravnavi blaga po poreklu iz Ekvadorja. Uredba naj bi omogočala uvoz blaga po poreklu iz Ekvadorja v EU po veljavnih carinskih stopnjah na dan 12. decembra 2014 in naj bi veljala šest mesecev po začetku veljavnosti oziroma začasne uporabe protokola, s katerim Ekvador pristopi k trgovinskemu sporazumu, oziroma najkasneje do 31. decembra 2016. Uredba je v zaključni fazi obravnave in naj bi bila do konca leta objavljena v Uradnem listu EU.

 

Uvoznike opozarjamo, da mora biti v primeru, ko želi uvoznik uveljaviti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi GSP za izdelke po poreklu iz Tajske, Kitajske in Maldivov, deklaracija za sprostitev v prost promet vložena in sprejeta s strani carinskih organov države članice najkasneje do 31. decembra 2014. Tudi v primeru, ko bo dokazilo o poreklu izdano npr. v drugi polovici meseca decembra 2014, deklaracija za sprostitev v prost promet pa bo vložena in sprejeta v letu 2015 (blago na poti), ne bo mogoče uveljavljati ugodnosti, če bo dokazilo o poreklu izdano v državi, ki bo 1. 1. 2015 izgubila status države upravičenke do GSP.