Spremembe uredbe o medbančnem plačilnem sistemu Kosova

ponedeljek, 11. september 2023


Centralna banka Kosova je sprejela spremembe Uredbe o medbančnem plačilnem sistemu Kosova – KIPS, s ciljem povečanja učinkovitosti plačilnih storitev, kot tudi odraža namen razširitve sistema z drugimi plačilnimi institucijami in institucijami elektronskega denarja, ko bodo pogoji so ustvarjeni.

Te spremembe so del ukrepov, ki jih je centralna banka načrtovala v okviru enega svojih ključnih ciljev za spodbujanje in vzdrževanje varnega, trajnostnega in učinkovitega plačilnega sistema, kar naj bi vplivalo na izboljšanje plačilnih storitev.

Nekatere izboljšave funkcij in procesov tega sistema, ki jih omogočajo te spremembe, so:
  • dobroimetje računa za prejete plačilne transakcije, samo preko verifikacije IBAN, v skladu s pravili EU plačilne sheme SEPA za plačila majhnih vrednosti, kar bo predvidoma vplivalo na zmanjšanje vračil plačil in njihovo učinkovitejšo obdelavo;
  • učinkovitejša obdelava transakcij zaradi sprostitve delovne baze sistema;
  • ureditev posojila znotraj dneva in uvedba nekaterih potrebnih orodij za boljše upravljanje likvidnosti udeležencev tega sistema;
  • natančna določitev časa registracije in od plačila transakcije, od kdaj je le-ta nepreklicna kot osnovno načelo plačilnih sistemov; tako dobro, kot
  • pojasnitev kriterijev za članstvo udeležencev v KIPS z možnostjo, da se v prihodnje ustvarijo pravni in tehnični pogoji za članstvo novih ne bančnih udeležencev, kot so plačilne institucije in institucije elektronskega denarja.

Uredba je objavljena na povezavi: Regulation-per-Payment System-002.pdf.

Povzeto po: BQK Kosovo
Pripravila: Blerta Aliu

EAC Slovenski poslovni klub
Elektronski naslov: info@eac-ks.com


 

Poglejte tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini