Spremenjeni uredbi o tarifnih oprostitvah in kvotah

četrtek, 28. junij 2012

V Uradnem listu EU sta bili 21. junija 2012  objavljeni  Uredbi o spremembah uredbe o tarifnih opustitvah in kvotah, ki veljajo od 1.7.2012.

Uredba o tarifnih opustitvah vsebuje vseh 8 tarifnih opustitev, ki so jih predložila slovenska podjetja za uvoz surovin oz polizdelkov po stopnji nič. Na letni ravni to pomeni prihranek pri plačilu uvoznih carin za samo ta podjetja v vrednosti več kot  500.000 EUR.

Opustitve in kvote veljajo za obdobje 5 let in jih lahko koristijo vsi uvozniki v EU.

Uredba o tarifnih opustitvah ukinja tarifno opustitev za titanov dioksid (TARIC 32 06 11 00 20), ki je slovenskemu proizvajalcu predstavljala nelojalno konkurenco in nižala kvaliteto proizvodnje v EU zaradi možnosti uvoza cenejšega izdelka iz tretjih držav po carinski stopnji nič.

Več o vložitvi zahtevkov za tarifno opustitev ali kvoto.  


Dodatne informacije:

Nateja Valenci
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
e-mail: mateja.valenci@gov.si