Sprostitev postopkov za pomoč s sredstvi strukturnih skladov prinaša tveganja

ponedeljek, 20. april 2020


Revizorji Evropskega računskega sodišča v novem mnenju navajajo, da začasna sprostitev pravil za porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI), ki jo za blažitev učinkov izbruha COVID-19 predlaga Evropska komisija, prinaša tveganja.

Več: Opinion No 3/2020 (pdf)

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be