Sredstva FJK za inovacije v podjetjih

sreda, 15. julij 2020


Avtonomna dežela FJK je namenila dodatna sredstva podjetjem, ki vlagajo v inovacije iz sklada ROP ESRR 2014–2020 za kljubovanje gospodarskim razmeram, do katerih je pripeljala epidemija Covid-19.

TEHNOLOŠKE INOVACIJE: linija 2.3.c.1
15. juljia 2020 se odpira razpis za podporo konkurenčnosti in tehnoloških inovacij MSP v različnih sektorjih deželnega proizvodnega sistema, ki financira tehnološke naložbe za kljubovanje izrednim zdravstvenim razmeram, vezanim na epidemijo Covid-19.

INOVACIJA V PROCESU IN ORGANIZACIJI: linija 1.2.a.1
21. julija 2020 se odpira razpis za financiranje inovacij v procesu in organizaciji podjetij iz sledečih sektorjev: agroživilstvo, strateške proizvodne verige, pomorske tehnologije in pametno zdravje.

Razpisa sta dostopna na spletni strani dežele FJK.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko Slovenskega deželnega gospodarskega združenja +39-040-6724860.