Subvencije dežele FJK za podjetja: sprememba seznama upravičenih dejavnosti

torek, 07. julij 2020


Dežela FJK je odobrila razširitev seznama kod dejavnosti, ki so upravičene do nepovratnih prispevkov za kritje škode (upad prometa), ki jih je povzročila epidemija Covid-19.

Glede na prejšnjo izvedbo so bile dodane nekatere dejavnosti, pod pogojem, da so slednje tudi prisotne v rednem izpisu iz registra podjetij in da imajo upravičenci sedež v deželi FJK, iz seznama pa so bile tudi črtane nekatere kategorije.

Vsak upravičenec lahko predstavi le eno vlogo, subvencija pa gre od 500€ do 4.000€, odvisno od gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja podjetje.

Razpis se zapre 15. julija 2020.

Več informacij

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it