Svetovni turizem izgubil 4,5 trn USD in 62 mio delovnih mest

torek, 06. april 2021

Svetovni svet za potovanja in turizem (WTTC) je v zadnjem poročilu Economic Impact Report objavil, da je svetovni turistični sektor v letu 2020 zaradi pandemije utrpel izgubo v višini 4,5 trn USD.

Economic Impact Report (EIR) je letno poročilo WTTC o globalnem turističnem sektorju, ki prikazuje tudi prispevek turizma k BDP. Globalni turistični sektor je v letu 2020 upadel za 49,1 %, medtem ko je celotno svetovno gospodarstvo lani upadlo le za 3,7 %.

V letu 2020 je turistični sektor utrpel velike izgube in se tudi v letošnjem letu bori za preživetje zaradi omejitev potovanj in obveznih karanten, kar še naprej ogroža nujno okrevanje svetovnega gospodarstva.

Globalni turistični sektor je v letu 2020 ustvaril 4,7 trn USD prihodkov, kar je predstavljalo 5,5 % svetovnega BDP. V letu 2019 je sektor ustvaril 9,2 trn prihodkov ali 10,4 % svetovnega BDP.

V letu 2019 je bilo vsako četrto od vseh novih delovnih mest po vsem svetu v turizmu, ki je prispeval 10,6 % ali 334 mio delovnih mest po vsem svetu.

V letu 2020 je bilo v globalnem turističnem sektorju zaradi pandemije Covid-19 izgubljenih več kot 62 mio delovnih mest, kar predstavlja 18,5 % padec. V celotni panogi je bilo v letu 2020 skupno zaposlenih le 272 mio ljudi. Najbolj so bila prizadeta mala in srednje velika podjetja (MSP), ki predstavljajo 80 % vseh podjetij v turistični industriji. Največji vpliv je imela pandemija v turističnem sektorju na ženske in na mlade.

Številna delovna mesta v turizmu trenutno podpirajo vladni sistemi za nadomestila plač in skrajšani delovni čas. WTTC je pohvalil vlade po vsem svetu za njihov hiter odziv, a se boji, da vlade ne bodo mogle več dolgo podpirati ogroženih delovnih mest, zato bi morale pomagati pri okrevanju sektorja. To bi pomagalo rešiti podjetja,  ustvariti prepotrebna nova delovna mesta ter omogočiti preživetje številnih, ki so odvisna od turizma.

Poročilo razkriva tudi velikansko izgubo prihodkov od mednarodnih potovalnih izdatkov, ki so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 69,4 %.

Raziskave WTTC kažejo, da se bodo mednarodna potovanja nadaljevala po juniju 2021, kar bo znatno povečalo BDP na svetovni ravni in na ravni držav ter zvišalo število delovnih mest v turizmu.

Glede na raziskavo bi se lahko prispevek sektorja k svetovnemu BDP letos močno povečal, in sicer za 48,5 % na medletni ravni. Raziskava tudi kaže, da bi turizem že v letu 2022 skoraj dosegel enake ravni iz leta 2019, saj mu napoveduje nadaljnji medletni porast pa za 25,3 %.

WTTC tudi napoveduje, da bi se lahko leta 2022 vrnilo 62 mio izgubljenih delovnih mest, če se bo cepljenje na globalnem nivoju nadaljevalo in se bodo omejitve potovanj sprostile tik pred najpomembnejšo poletno sezono.

WTTC se močno zavzema za varna mednarodna potovanja, zato državam priporoča, da se osredotočijo na 4 glavne cilje:
  • celovit usklajen mednarodni režim testiranja ob odhodu za vse necepljene potnike, z namenom odprave karantene,
  • izboljšane zdravstvene in higienske protokole in obvezno nošenje maske,
  • prehod na posamezne ocene popotniškega tveganja namesto na oceno državnega tveganja,
  • nadaljnjo podporo sektorju, vključno z davki, likvidnostjo in zaščito delavcev.
WTTC pravi, da bo uvedba digitalnih zelenih potrdil pospešila okrevanje sektorja, vlade po vsem svetu pa poziva, naj pripravijo jasen in odločen načrt, ki bo podjetjem omogočil, da okrepijo svoje dejavnosti in si opomorejo od uničenja, ki ga je povzročila pandemije.


Viri: Factiva, The Guardian, BW Hotelier, Daily News Egypt

Več informacij o globalnih trendih na področju turizma