TEDA Tirana

ponedeljek, 03. maj 2021

Občina Tirana je vzpostavila posebno cono - območje tehnološkega in gospodarskega razvoja "TEDA Tirana", kamor želijo pritegniti tuje investitorje s področja naprednih tehnologij.

TEDA Tirana ima ustrezno infrastrukturo in strateško lokacijo, povezano s cestnim omrežjem in regionalnimi trgi. Metropolitansko območje med dvema največjima mestoma Tirano in Dračem predstavlja skoraj 40 % celotnega prebivalstva, 63 % nacionalne proizvodnje in 50 % lokalnih podjetij, ki se zdužujejo v ključne gospodarske grozde v Albaniji.
 
Dodatne informacije: 
Irini Zoica, e-naslov irini.zoica@tirana.al