Temne napovedi za AT gospodarstvo ob COVID-19 v 2020

petek, 27. marec 2020


Vodja Avstrijskega inštituta za ekonomske raziskave (WIFO) Christoph Badelt in vodja Inštituta za napredne študije (IHS) Martin Kocher ocenjujeta, da so običajne gospodarske napovedi z "zadostno gotovostjo" zaradi dnevno spreminjajoče se situacije pravzaprav nemogoče, pa vendar za ključne politične in gospodarske nosilce vseeno potrebne.

Pri napovedih izhajata iz predpostavke, da se bodo po Veliki noči aktualne omejitve javnega življenja korak za korakom lajšale in se bo lahko gospodarsko življenje počasi normaliziralo, vendar pa ta optimističen scenarij spremlja velika negotovost.

Gospodarska rast Avstrije naj bi se v letu 2020 zmanjšala za -2,5 % BDP (WIFO) oz. -2,0 % (IHS); njune zadnje napovedi pred COVID-19 so bile +1,3 oz. 1,2%. Gre torej za jasen znak recesije (že zadnji kvartal 2019 je beležil le 0,3 % rast). Daljše trajanje ukrepov boja proti COVID-19 bi recesijo še poglobilo: dodatni mesec bi pomenil -5 % padec gospodarske rasti (IHS). Podobne ocene je ta teden dalo združenje industrialcev.

Nezaposlenost, ki se je v zadnjem tednu izjemno povišala, naj bi v 2020 znašala 8,4 %.

Državni proračun v 2020 naj bi bil močno deficitaren in sicer -5,5 % BDP (WIFO) oz. -5,0 % (IHS); v absolutnih zneskih torej 21,5 mrd €. Državna zadolžitev naj bi se s 70 % dvignila na 76 %.

Inflacijska gibanja v 2020 naj bi bila po predvidevanjih še nižja od prvotnih napovedi oz. okoli 1,3 %, kar naj ne bi bilo povezano s COVID-19.

IHS ocenjuje, da bo zaradi COVID-19 svetovno gospodarstvo upadlo za 1,6 %, gospodarstvo EU27 za 1,8 % BDP, pri ključnih trgovinskih partnerjih npr. v Nemčiji naj bi BDP upadel za -1,5 %, v Italiji za vsaj -4 %, ZDA naj bi bili v stagnaciji 0 %), na Kitajskem pa naj bi se gospodarska rast znižala na +4,7 %.

Na panožnem področju naj bi po ocenah WIFO zaradi izpada tujih (1/3) in domačih (2/3) gostov v 2020 turizem/nastanitve beležili -10,5 % nižjo gospodarsko aktivnost. V trgovinski panogi naj bi bila rast +1,8 %, vendar predvsem zaradi rasti potrošnje živilskih proizvodov, pri čemer se bo poraba pri oblačilih, čevljih in vozilih skrčila. V tovornem prometu bodo učinki COVID-19 manjši, bodo pa zelo evidentni v potniškem prometu; napoveduje se skupno krčenje sektorja za -5 %. Na področju drugih storitev se ocenjuje -13 % padec (razvedrilna dejavnosti, frizerski in kozmetični saloni etc.). Zdravstvena panoga naj bi porasla za +3,6 %; industrijska proizvodnja upadla za -4 % (-15 % v ključnih 12 tednih med marcem in junijem), gradbeništvo prav tako za -4 %, bančništvo in zavarovalništvo za -2,5 %  ter druge poslovne storitve za -1,2 %.
 
Povzetki študij obeh ključnih avstrijskih makroekonomskih inštitutov:
 


Pripravil:
mag. Dušan Pšeničnik   
ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju      
E: dusan.psenicnik@gov.si