The Market Access Database

sreda, 19. november 2014

Na spletni strani The Market Access Database (MADB): http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm, ki jo je pripravila EU Komisija, so dostopne zelo koristne informacije, ki so izvoznikom v EU pomembne pri dostopu do tujih trgov, npr.: carinske stopnje, formalni postopki, statistika, trgovinske ovire, sanitarne in fitosanitarne (SPS) vsebine, pravila o poreklu ipd., uvoznikom pa pri uvozu v EU. Za lažji začetek uporabe te spletne strani je na razpolago video razlaga v uradnih jezikih držav članic EU.

Priporočljivo je, da se podjetja v fazi priprav za dostop do novih trgov ali pri spremljanju izvoznih informacij na že obstoječih trgih v čimvečji meri poslužujejo te spletne strani.

 

Predstavitev MADB.

 

Pripravila:
Alenka Poljanšek
WTO/SPS Kontaktna točka
Služba za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
E: apoljansek@gov.si