The Spirit of Slovenian Mobility: Logistics & Adventure Mobility - vabilo na spletni dogodek, 13.10.2021

četrtek, 16. september 2021

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi inovativna slovenska podjetja s področja mobilnosti k sodelovanju na spletnem dogodku z naslovom »Logistics & Adventure Mobility«, ki bo potekal v sredo, 13. oktobra 2021, ob 10.00 uri.
 
Tokratni dogodek je je zadnji iz serije spletnih dogodkov iz naslova “The Spirit of Slovenian Mobility”, ki so posvečena temi mobilnosti in so potekala  od maja do oktobra 2021.
 
Tudi ta dogodek je namenjen slovenskim podjetjem kot tudi potencialnim tujim poslovnim partnerjem in tujim investitorjem, na katerem se bodo predstavile najprodornejše rešitve, tehnologije in storitve slovenskih podjetij. Vsi udeleženci bodo imeli možnost sodelovanja v razpravi.
 
K sodelovanju vabimo slovenska podjetja, ki:
  • delujejo na področju, ki je povezan s temo dogodka »Logistics« ali »Adventure Mobility« in že aktivno prodajajo izdelke ali storitve na področju logistike ali pa so neposredno ali posredno povezane s preživljanjem prostega časa in turizmom,
  • izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva, ki so skrb za okolje (zeleno), ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta (ustvarjalno) in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti (pametno),
  • že izvažajo zgoraj navedene prebojne rešitve / tehnologije / storitve na vsaj en tuji trg.
 
Na dogodku se bo lahko skupno predstavilo največ 7 slovenskih podjetij. Na podlagi zgoraj navedenih kriterijev bo SPIRIT Slovenija skupaj s soorganizatorjem dogodka AV Living LAB naredil končni izbor do sedmih podjetij.
 
Podjetja, ki se bodo predstavljala na spletnem dogodku bodo tako izvedla predstavitev svojih prebojnih rešitev in storitev (v angleškem jeziku).
 
Končna predstavitev izbranih podjetij bo usklajena s SPIRIT Slovenija in soorganizatorjem. 
 

Prijava

 
Podjetja, ki želijo na spletnem dogodku predstaviti svoje prebojne rešitve, tehnologije ali storitve s področja logistike v mobilnosti ali je njihovo področje mobilnosti neposredno ali posredno povezano s preživljanjem prostega časa in turizmom, lahko oddajo svojo prijavo preko elektronske prijavnice
 
V prijavnici (rubrike dodatna vprašanja) morajo zainteresirana podjetja obvezno opisati/dodati tudi slednje:
  • tržni naziv in kratek opis posamezne prebojne rešitve, tehnologije ali storitve,
  • utemeljitev, zakaj je navedena rešitev, tehnologija ali storitev visoko prebojna in konkurenčna   (npr. posebni dosežki, skrb za okolje, ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti),
  • izvoz izdelkov in storitev s področja logistike ali mobilnosti, ki je neposredno ali posredno povezana s preživljanjem prostega časa in turizmom (»Adventure Mobility«), na tuje trge,
  • prilogo – povezava do videa ali spletne strani podjetja.
 
Rok za prijavo podaljšujemo iz petka, 24. septembra 2021, na sredo, 29. septembra 2021 do 15. ure.
 
Udeležba na dogodku je brezplačna.
 

Dodatne informacije


Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5891 872, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si
Mojca Bec Inkret, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5309 811, email: mojca.becinkret@spiritslovenia.si