The Spirit of Slovenian Mobility: Mobility as a Service - vabilo na spletni dogodek, 7.7.2021

četrtek, 03. junij 2021

Dopolnitev objave, 11.6.2021

 
Spletni dogodek s področja mobilnosti "Mobility as a Service" je prestavljen iz četrtka, 17. junija 2021 na sredo, 7. julija 2021 ob 10.00 uri. Rok za prijavo za slovenska podjetja se zato podaljša do četrtka, 17. junija 2021

Elektronska prijavnica

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi inovativna slovenska podjetja s področja mobilnosti k sodelovanju na tretjem spletnem dogodku “Mobility as a Service”, ki potekal v četrtek, 17. junija 2021, ob 10.00 uri.
 
Dogodek je del serije petih dogodkov na temo mobilnosti z naslovom “The Spirit of Slovenian Mobility”, ki bodo potekali od maja do avgusta 2021.
 
Namenjen je tako slovenskim podjetjem kot potencialnim tujim poslovnim partnerjem in tujim investitorjem. Na dogodku bodo predstavljene najprodornejše rešitve, tehnologije in storitve slovenskih podjetij. Vsi udeleženci bodo imeli tudi možnost sodelovanja v razpravi.
 
K sodelovanju vabimo slovenska podjetja, ki:
  • delujejo na področju, ki je povezan s temo dogodka “Mobility as a Service« (mobilnost kot storitev) in imajo prebojne rešitve / tehnologij / storitve s tega področja, ki jih tudi že aktivno prodajajo,
  • izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva, ki so skrb za okolje (zeleno), ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta (ustvarjalno) in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti (pametno),
  • že izvažajo zgoraj navedene prebojne rešitve / tehnologije / storitve na vsaj en tuji trg.
 
Na dogodku se bo lahko predstavilo največ 7 slovenskih podjetij. Na podlagi zgornjih kriterijev bo SPIRIT Slovenija skupaj s soorganizatorjem dogodka AV Living LAB naredil končni izbor sedmih podjetij.
 
Podjetja, ki se bodo predstavljala na spletnem dogodku bodo izvedla predstavitev svojih prebojnih rešitev in storitev (v angleškem jeziku).
 
Končna predstavitev izbranih podjetij bo usklajena s SPIRIT Slovenija in soorganizatorjem. 
 

Prijava

 
Podjetja, ki želijo predstaviti na dogodku svoje prebojne rešitve, tehnologije ali storitve s področja “Mobility as a Service”, lahko oddajo svojo prijavo preko elektronske prijavnice.
 
V prijavnici (rubrike dodatna vprašanja) morajo zainteresirana podjetja obvezno opisati/dodati tudi slednje:
  • tržni naziv in kratek opis posamezne prebojne rešitve, tehnologije ali storitve,
  • utemeljitev, zakaj je navedena rešitev, tehnologija ali storitev visoko prebojna in konkurenčna   (npr. posebni dosežki, skrb za okolje, ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti),
  • izvoz prebojnih rešitev / tehnologij / storitev s področja “Mobility as a Service” na tuje trge,
  • prilogo – povezava do videa ali spletne strani podjetja.
 
Rok za prijavo je 7. junij 2021.
 
Udeležba na dogodku je brezplačna.
 
Naslednji dogodki, ki se bodo zvrstili na to temo mobilnost v Sloveniji, bodo potekali v juliju (Logistics) in avgustu (Micromobility) 2021.
 
 

Dodatne informacije

Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5891 872, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si
Mojca Bec Inkret, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5309 811, email: mojca.becinkret@spiritslovenia.si


Prijava