The Spirit of Slovenian Mobility: Urban Air Mobility - vabilo na spletni dogodek, 19.5.2021

petek, 23. april 2021

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi inovativna slovenska podjetja s področja mobilnosti k sodelovanju na prvem spletnem dogodku “Urban Air Mobility”, ki potekal preko spleta, dne 19. maja 2021, ob 10.00 uri.
 
Ta dogodek je del serije petih dogodkov na temo mobilnosti z naslovom “The Spirit of Slovenian Mobility”, ki bodo potekali od maja do julija 2021.
 
Dogodek je namenjen tako slovenskim podjetjem kot potencialnim tujim poslovnim partnerjem in tujim investitorjem. Na dogodku bodo predstavljene najprodornejše rešitve, tehnologije in izdelki/storitve slovenskih podjetij. Vsi udeleženci bodo imeli tudi možnost sodelovanja v diskusiji.
 
K sodelovanju vabimo slovenska podjetja, ki ustrezajo naslednjim kriterijem:
  • ki delujejo na področju, ki je povezan s temo dogodka “Urban Air Mobility” in že aktivno prodajajo izdelke ali storitve na področju urbane aviacije in dronov,
  • imajo prebojne rešitve/ tehnologij / storitve,
  • izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva, ki so skrb za okolje (zeleno), ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta (ustvarjalno) in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti (pametno),
  • že izvažajo zgoraj navedene izdelke na vsaj en tuji trg.
 
Na dogodku se bo lahko predstavilo največ 7 slovenskih podjetij. Na podlagi zgornjih kriterijev bo SPIRIT Slovenija skupaj s soorganizatorjem dogodka AV Living LAB naredil končni izbor sedmih podjetij.
 
Podjetja, ki se bodo predstavljala na spletnem dogodku bodo izvedla predstavitev svojih prebojnih rešitev in tehnologij (v angleškem jeziku).
 
Končna predstavitev izbranih podjetij bo usklajena s SPIRIT Slovenija in soorganizatorjem. 

Prijava


Podjetja, ki želijo predstaviti na dogodku svoje prebojne rešitve, tehnologije ali storitve s področja urbane aviacije in dronov, lahko oddajo svojo prijavo preko elektronske prijavnice.
 
V prijavnici (rubrike dodatna vprašanja) morajo zainteresirana podjetja obvezno opisati/dodati tudi slednje:
  • tržni naziv in kratek opis posamezne prebojne rešitve, tehnologije ali storitve,
  • utemeljitev, zakaj je navedena rešitev, tehnologija ali storitev visoko prebojna in konkurenčna   (npr. posebni dosežki, skrb za okolje, ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti),
  • izvoz izdelkov in storitev urbane aviacije in dronov na tuje trge,
  • prilogo – povezava do videa ali spletne strani podjetja.
 
Rok za prijavo podaljšujemo iz ponedeljka, 3. maja 2021, na petek 7. maja 2021.

Udeležba na dogodku je brezplačna.
 
Naslednji dogodki, ki se bodo zvrstili na to temo mobilnost v Sloveniji, bodo potekali v maju (Premium mobility), juniju (Mobility as a Service, Logistics) in juliju (Micromobility) 2021.

Dodatne informacije


Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5891 872, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si
Mojca Bec Inkret, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5309 811, email: mojca.becinkret@spiritslovenia.si


Prijava