Tinder se zavezuje, da bo potrošnikom zagotovil jasne informacije o prilagojenih cenah

torek, 12. marec 2024


Študija švedskega združenja potrošnikov iz leta 2022 je pokazala, da je Tinder od osebe do osebe zaračunaval različne cene, vendar ni bilo jasno razvidno, katere spremenljivke določajo ceno.
 
V skladu s pravili EU morajo podjetja potrošnikom zagotoviti resnične informacije in se vzdržati zavajanja potrošnikov, da bi vplivala na njihove odločitve. Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah predvideva, da morajo trgovci zagotoviti bistvene informacije o cenah na jasen in razumljiv način. Direktiva o pravicah potrošnikov zavezuje podjetja, da potrošnike obveščajo o prilagojenih cenah, ki temeljijo na avtomatiziranih orodjih.
 
Družba Tinder se je po dialogu z Evropsko komisijo in nacionalnimi potrošniškimi organi zavezala, da bo potrošnike obvestila, da so popusti, ki jih predlaga za premium storitve, prilagojeni z avtomatiziranimi orodji. Tinder z avtomatiziranimi orodji na primer identificira potrošnike, ki so pokazali malo ali nič zanimanja za njihove premijske storitve po standardni ceni, in jim nato ponudi prilagojene popuste. Prilagajanje popustov brez izrecnega obveščanja potrošnikov je nepošteno, saj jih ovira pri informirani izbiri.
 
Mreža nacionalnih potrošniških organov je ugotovila, da je Tinder uporabljal takšne prilagojene cene, ne da bi o tem obvestil potrošnike, kar je v nasprotju s potrošniško zakonodajo EU. Poleg tega je Tinder do aprila 2022 ponujal nižje cene za svoje premium storitve na podlagi starosti, ne da bi o tem obvestil uporabnike. Družba Tinder je to prakso prenehala izvajati pred začetkom preiskave.  
 
Mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov (CPC), ki jo koordinira Evropska komisija, vodita pa švedska agencija za varstvo potrošnikov in nizozemski organ za potrošnike in trge, je julija 2022 začela dialog s podjetjem Tinder. Po dialogu se je družba Tinder do sredine aprila 2024 zavezala k naslednjim ukrepom:
 
  • da ne bo uporabljal prilagojenih cen na podlagi starosti, ne da bi potrošnike o tem jasno in vnaprej obvestil;
  • da bo potrošnike jasno obveščala o tem, da so popusti pri cenah za premijske storitve personalizirani z uporabo avtomatiziranih sredstev in
  • da bo potrošnike obveščal, zakaj so jim ponujeni personalizirani popusti, na primer zato, ker niso bili pripravljeni kupiti Tinderjevih premium storitev po standardni ceni.
 
Mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov (CPC) bo aktivno spremljala, kako Tinder izvaja zaveze v aplikaciji, in po potrebi uveljavljala njihovo izpolnjevanje, na primer z izrekanjem glob.
 

 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
 
 

Preberite tudi:


Globalni trendi na področju IT storitev

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini