Together in Africa, Slovenian - Hungarian Business Conference, Ljubljana, 23. marec 2017

torek, 07. marec 2017

Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani pripravljata poslovno konferenco z naslovom "Together in Africa" Slovenian – Hungarian Business Conference. Konferenca bo potekala 23. marca 2017 v Ljubljani, TR3, Trg republike 3.

Namen slovensko-madžarske poslovne konference je povezati zmogljivosti slovenskih in madžarskih podjetij, ki so v Afriki že prisotna oz. ki nameravajo vstopiti na afriški trg. Na konferenci bodo predstavljeni projekti internacionalizacije dveh gospodarstev v Afriki ter možnosti skupnega financiranja afriških projektov v sodelovanju slovenske in madžarske banke ter sredstva, ki jih v ta namen ponuja Evropski razvojni sklad.

Plenarnemu delu bodo sledili sestanki B2B in B2G, v okviru katerih bodo lahko stike navezala slovenska in madžarska podjetja, ki delujejo in se zanimajo za afriški trg na področju energetike, IKT, upravljanja z vodami, kmetijstva, gradbeništva in zdravstva. Konferenca bo organizirana v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Madžarske in Slovensko-nigerijsko gospodarsko zbornico. Na konferenci bosta sodelovali tudi slovenska SID banka in madžarska EXIM Bank.

Osnutek programa, kontaktni podatki in prijavnica bodo objavljeni v kratkem.

Dodatne informacije:
Slovenia-Nigeria Chamber of Commerce
T: +386 82054854
E: info@slovenia-nigeria.eu