Trgovinske omejitve zaradi COVID-19

ponedeljek, 06. april 2020


Vlada Ukrajine je uvedla zunanjetrgovinske omejitve za zmanjšanje učinkov epidemije koronavirusa na ukrajinsko gospodarstvo, vendar je po podaljšanju karantene do 24. aprila 2020 olajšala pravila poslovanja.

Ukrepi za zunanjo trgovino, povezani s COVID-19, vključujejo:

  • prepoved izvoza etilnih alkoholov: v skladu z resolucijo št. 229 z dne 23. marca 2020 izvoz nedenaturiranega etilnega alkohola, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturiranega etilnega alkohola in drugih destilatov (razen bioetanola); pijač, narejenih z metodo destilacije, denaturiranih, s katero koli vsebnostjo alkohola, in drugih podobnih proizvodov (tarifna oznaka 2207) ni mogoč do 6. junija 2020;
  • prepoved izvoza zasebnih pošiljk medicinskih izdelkov (Resolucija št. 223 z dne 16. marca): seznam izdelkov zajema medicinske rokavice, maske ipd. in je enak seznamu izdelkov, ki so bili za komercialni izvoz prepovedani z Resolucijo št. 214 dne 11. marca 2020;
  • opustitev plačila DDV in uvoznih dajatev za seznam zdravil, medicinskih izdelkov in opreme za obdobje do 17. junija 2020.


Vlada ne razmišlja o omejitvi izvoza kmetijskih proizvodov, na primer žita, sončničnega olja in perutnine.

Pripravil:
Taras Prytula
Ekonomski svetovalec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si