Ukrajina tujcem začasno prepoveduje vstop v državo

četrtek, 27. avgust 2020


Ukrajina bo 28. avgusta 2020 tujcem za en mesec prepovedala vstop v državo in s tem poskušala omejiti širjenje virusa COVID-19. Tujci v Ukrajino ne bodo smeli vstopati do 28. septembra.

Kategorije tujih državljanov, za katere ne velja prepoved vstopa v Ukrajino:

 • osebe, ki so zakonci ali otroci ukrajinskih državljanov
 • osebe, ki imajo v Ukrajini uradno veljavno delovno dovoljenje
 • tehnični strokovnjaki, ki v Ukrajino prispejo na povabilo predstavnikov ukrajinskih podjetij
 • tranzitni potniki, ki lahko z listinami dokažejo, da bodo državo zapustili v dveh dnevih.
 • osebe, ki v državo prispejo z namenom usposabljanja
 • osebe, ki so pripadniki oboroženih sil
 • osebe, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Ukrajini
 • osebe, ki so vodje in člani uradnih delegacij tujih držav, uslužbenci mednarodnih organizacij, pa tudi osebe, ki jih spremljajo in vstopajo v Ukrajino na povabilo predsednika Ukrajine, parlamenta (Verkhovna Rada), kabineta ministrov, urada predsednika, ministrstva za zunanje zadeve
 • osebe, ki so vozniki in / ali člani posadke tovornih vozil, avtobusov, ki opravljajo redne prevoze, člani posadke zrakoplovov, ladij in rečnih plovil, vlakov in lokomotiv
 • kulturniki, ki prispejo na povabilo kulturne ustanove skupaj z enim spremljevalcem
 • osebe, ki prispejo na uradna športna tekmovanja v Ukrajini, in spremljevalci
 • osebe, ki izvajajo prevoze hematopoetskih matičnih celic za presaditev
 • osebe, ki prispejo na zdravljenje v zdravstvene ustanove v Ukrajini.


Te kategorije tujih državljanov morajo imeti zavarovalno polico za kritje morebitnih stroškov, povezanih z zdravljenjem in opazovanjem COVID-19 (izdano s strani zavarovalnice s predstavništvom v Ukrajini).

V Ukrajino bodo lahko vstopile tudi naslednje kategorije tujcev:

 • osebe, ki so priznane kot begunci ali osebe, ki potrebujejo dodatno zaščito
 • osebe, ki so diplomati, uslužbenci konzularnih predstavništev, uradnih mednarodnih organizacij, organizacij, akreditiranih v Ukrajini, in njihovi družinski člani ali osebe, ki prispejo na povabilo ukrajinskega ministrstva za zunanje zadeve
 • osebe, ki so inštruktorji oboroženih sil držav članic zveze NATO in držav, vključenih v NATO program "Partnerstvo za mir", ki sodelujejo na usposabljanjih enot oboroženih sil Ukrajine ali prispejo na povabilo ministrstva za obrambo.


Poleg tega je Vlada v Ukrajini podaljšala karanteno do 31. oktobra 2020.

Ukrajinske regije bodo glede na nevarnost širjenja covid-19 do 1. novembra 2020 razdeljene na štiri področja (zeleno, rumeno, oranžno in rdečo), in sicer odvisno od obremenitev bolnišnic, povprečnega števila testiranj PCR in ELISA ter dnevne dinamike širjenja okužb.

Zemljevid področij se redno posodablja.

Pripravil:
Taras Prytula
Ekonomski svetovalec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si