Ukrajinski parlament je sprejel Zakon o prometu z zemljišči

sreda, 08. april 2020


30. marca 2020 je ukrajinski parlament (Verkhovna Rada) na izredni seji sprejel Zakon o prometu z zemljišči (št. 2178-10), ki razveljavlja 19-letni moratorij na transakcije z zemljišči.

Zakon bo stopil v veljavo 1. julija 2021. V prvih dveh letih bosta prodaja in nakup omejena na 100 ha na fizično osebo. Pravnim osebam v tem obdobju ne bo dovoljen nakup kmetijskih zemljišč. Banke bodo lahko dobile zemljišče v primeru zasega in unovčenja zavarovanja.

V prehodnem obdobju bo veljala tudi prepoved prodaje kmetijskih zemljišč v državni lasti. Od leta 2023 naprej se bo zgornja meja nakupa in prodaje zvišala na 10.000 ha, pravne osebe pa bodo do te meje upravičene do nakupa kmetijskih zemljišč.

Za tujce in podjetja s sedežem v tujini je prepovedan nakup kmetijskih zemljišč v Ukrajini. Prepoved se lahko odpravi z državnim referendumom.

Sprejetje zakona o prometu z zemljišči bo po potrebno dopolniti z dodatno zakonodajo, ki je bistvena za pregledno upravljanje z zemljišči in podporo malih kmetij.

Pripravil:
Taras Prytula
Ekonomski svetovalec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si