Uporabljati se je začel prostotrgovinski sporazum med EU in Ekvadorjem

ponedeljek, 09. januar 2017
S 1.1.2017 se je začel uporabljati protokol o pristopu Ekvadorja k prostotrgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem, ki sta ga EU in Ekvador podpisala v letu 2016. S tem sporazumom se bodo odpravile tarife za vse industrijske in ribiške proizvode, povečal so bo dostop do trga za kmetijske proizvode, izboljšal dostop do javnih naročil, uredil dostop za storitve, dodatno se bodo zmanjšale tehnične ovire v trgovini. Ko se bo začel v celoti izvajati, bodo prihranki pri tarifah za izvoznike EU letno dosegli najmanj 106 milijonov evrov, Ekvador pa bo pri izvozu zaradi odpravljenih dajatev letno prihranil do 248 milijonov evrov.

Ta sporazum je usmerjen k razvojnim potrebam Ekvadorja. Tarife se bodo zniževale postopoma v obdobju 17 let, pri čemer bo EU ob začetku veljavnosti sporazuma liberalizirala skoraj 95 % tarifnih postavk, Ekvador pa približno 60 %. Ekvadorju bo zagotovil koristi z boljšim dostopom do trga EU za njegove glavne izvozne artikle, na primer ribiške proizvode, rezano cvetje, kavo, kakav, sadje in oreške.

Pomembne bodo tudi koristi za EU. Kmetijskemu sektorju EU bo na primer koristil večji dostop do trga za kmetijske proizvode. Koristi za EU lahko pričakujemo tudi v nekaterih drugih sektorjih, vključno z dostopom do novega trga za avtomobile in stroje.

Trgovinski sporazum določa tudi niz pravil, med drugim pri intelektualni lastnini (npr. 116 EU geografskih označb), trajnostnem razvoju, konkurenci, tehničnih ovirah v trgovini, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih. Predlagani dogovor vključuje zaveze za uspešno izvajanje mednarodnih konvencij o pravicah delavcev in varstvu okolja. Pri spremljanju izvajanja teh zavez bo sistematično sodelovala tudi civilna družba.

Ozadje
Pogajanja o trgovinskem sporazumu so se začela januarja 2009 med EU ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem. Julija 2009 je Ekvador začasno prenehal sodelovati v pogajanjih. Marca 2010 so bila pogajanja o trgovinskem sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem zaključena in sporazum se od marca 2013 začasno uporablja za Peru, od avgusta 2013 pa tudi za Kolumbijo. Ekvador je maja 2013 izrazil pripravljenost za nadaljevanje pogovorov in pridružitev sporazumu. Formalno so se pogajanja končala julija 2014.