Uporabniki dobro ocenili spletni portal Izvozno okno

petek, 06. december 2013

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v mesecu oktobru in novembru  v sodelovanju z agencijo Interstat d.o.o. izvajala raziskavo o  zadovoljstvu uporabnikov storitev izvoznega okna in drugih storitev internacionalizacije.


Cilj raziskave je bil ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov portala  Izvozno Okno in preveriti na katerih segmentih lahko storitve še bolj približamo potrebam podjetij.


Raziskava je pokazala, da je 69% uporabnikov spletnega portala izvozno okno zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s spletnim portalom. Anketirana podjetja ugotavljajo, da je izvozno okno dober vir uporabnih informacij. Informacije na portalu so po njihovem mnenju lahko dostopne, pregledne in enostavne za uporabo

 

Uporabniki na portalu iščejo predvsem poslovne priložnosti, podatke o državah in informacije o storitvah SPIRIT Slovenija. V primerjavi s preteklimi leti se povečuje  zanimanje za področje trgovinske politike.
 
Petina vprašanih na portalu najde vse potrebne informacije, med predlogi glede želenih informacij prevladujejo bolj konkretni podatki o poslovnih priložnostih, v manjši meri pa so anketiranci navedli še zakonske in druge posebnosti držav.

 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v anketi.