Uredba DPCM 14.7.2020: podaljšanje ukrepov za omejitev Covid-19

torek, 21. julij 2020


V Uradnem listu je bila objavljena uredba Predsednika Vlade DPCM 14.07.20, ki vsebuje dodatna navodila in ukrepe za omejitev širjenja epidemije Covid-19.

Podaljšanje ukrepov na 31. julij 2020

Vlada podaljšuje do 31. julija 2020 ukrepe, ki so bili predvideni v prejšnji uredbi z dne 11. junija. Ostajata veljavni veljavni tudi odredbi Ministrstva za Zdravje z dne 30. junija in 9. julija 2020.

Posodobitev nekaterih smernic za omejitev širjenja virusa

Nekoliko so bile posodobljene tudi nekatere smernice za omejitev širjenja okužbe namenjene posameznim gospodarskim in ostalim dejavnostim, ki so bile objavljene v uredbi DPCM z dne 11. junija 2020.

Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it