Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije EU o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

torek, 24. marec 2020

Evropska komisija je zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 in širjenja bolezni COVID-19, sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L77 I z dne 15. 3. 2020, str. 1), spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/426 z dne 19. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L 84I , 20.3.2020, str. 1–2 ) in določila, da se za izvoz zaščitne opreme potrebuje izvozno dovoljenje pristojnih organov držav članic, pri čemer morajo ti upoštevati zadostno oskrbo v državi in v Uniji. Brez ustreznega dovoljenja je izvoz blaga (rokavice, zaščitna oblačila, oprema za zaščito ust in nosu, zaščita za obraz, varovalna očala in ščitniki), naveden v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/402, prepovedan.

Vlada Republike Slovenije je 19.3.2020 sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, s katero opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje in usklajevanje med organi pri oceni ustreznosti namena izvoza, vsebino in obliko vlog, izdajo dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške. Uredba je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/2020 in začne veljati 21.3.2020.

V Uredbi o izvajanju je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo določen kot organ, ki bo (po posvetovanju s pristojnimi organi) izdal dovoljenje za izvoz zaščitne opreme iz Republike Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije pa bo nadzirala izvoz zaščitne opreme.

Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/402