Uredba o povračilu škode (Decreto Ristori): nepovratni prispevki

ponedeljek, 02. november 2020


Glavni predvideni ukrepi
Kot smo že poročali v zadnji okrožnici, je vlada z zakonsko uredbo 137/2020 predvidela priznanje nepovratne subvencije v korist subjektom, ki izvajajo določene dejavnosti, ki spadajo v gospodarske sektorje, ki so jih doletele omejitve, določene v uredbi DPCM z dne 24. oktobra.

Ukrep je namenjen zlasti sektorjem gostinstva, zabave, športu in prevozom, ki so na seznamu šifer ATECO, ki so priložene uredbi.

Podobno kot je veljalo v “Uredbi o ponovnem zagonu” lahko prispevek koristijo subjekti, katerih je prihodek od prodaje v aprilu 2020 znašal pod 2/3 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Z razliko od prejšnje uredbe lahko zaprosijo za prispevek tudi podjetja s prihodki iz prejemki v letu 2019, ki presegajo 5 milijonov evrov, in so bili prej izključeni.

Načini priznavanja odškodnine
Nepovratna sredstva se samodejno dodelijo subjektom, ki so že bili deležni nepovratnih sredstev, predvidenih z “Uredbo o ponovnem zagonu” (v skladu s 25. členom zakonske uredbe DL 34/2020). Preostali upravičenci morajo oddati posebno spletno vlogo po vzorcih, ki jih bo odobrila Davčna uprava (čaka se še na objavo določbe).

Pomoč
Kdor je prispevek že prejel v mesecu maju, bo prispevek prejel na trr do 15. novembra “samodejno”.
Kdor prosi za prispevek prvič, bo moral predstaviti elektronsko vlogo in bo prejel sredstva do 15. decembra.
Prispevek se izračuna na podlagi koeficienta, ki gre od 100 % do 400 % odvisno od pripadajoče kode ATECO.
Prispevek se vsekakor prizna v višini, ki ne bo nižja od 1000 evrov za fizične osebe in 2000 evrov za subjekte, ki niso fizične osebe, ne bo pa presegal 150.000 evrov.

Subjekti, ki so oddali vlogo v skladu z Uredbo o ponovnem zagonu (maj 2020)
Tisti, ki so že bili deležni nepovratnega prispevka, predvidenega v “Uredbi o ponovnem zagonu”, je zdajšnji prispevek določen “kot delež že prejetega prispevka” z različnimi odstotki glede na prihodke 2019 (20 % do 400.000 EUR, 15 % od 400.000 € do 1.000.000 € in 10 % od 1.000.000 € do 5.000.000 €).

Primer 1

Restavracija (koda ATECO 56.10.11) predstavi sledeče podatke:
Promet april 2019 60.000 €
Promet april 2020 20.000 €
Prihodki/iztržki 2019 900.000 €
Davčni zavezanec je upravičen do prispevka v skladu s čl. 25, DL št. 34/2020, določenega na naslednji način:
razlika v prometu (60.000 – 20.000) 40.000 €
Prispevek po členu 25, zak.ur. DL 34/2020 (40.000 x 15 %) 6.000 €
Torej: 12.000 €
Prispevek po členu 1, zak.ur. DL 37/2020 (6.000 x 200 %)  

Subjekti, ki niso oddali prijave v skladu z Uredbo o ponovnem zagonu (maj 2020)
Vrednost se določi z uporabo določenega odstotka (20 % – 15 % – 10 %), ugotovljenega na podlagi prihodkov 2019, na razliko med prometom / iztržki za mesec april 2020 in prometom / iztržki za mesec april 2019.
 

Prihodki  2019 Veljavni odstotek
do € 400.000 20 %
nad € 400.000 do € 1.000.000 15 %
nad € 1.000.000 10 %

 
Primer 2

Restavracija (koda ATECO 56.10.11) predstavi sledeče podatke:
Promet april 2019 400.000 €
Promet april 2020 100.000 €
Prihodki/iztržki 2019 5.200.000 €


Glede na to, da so bili prihodki za leto 2019 večji od 5.000.000 EUR, subjekt ni mogel izkoristiti prispevka, ki je bil izplačan maja (zak. ur. 34/2020).

Glede na to, da je prihodek od prodaje aprila 2020 manjši od 2/3 prometa glede na april 2019, je izračun prispevka naslednji:

   
Razlika v prometu (400.000 – 100.000) 300.000 €
Prispevek po členu 1, zak.ur. DL 137/2020 (300.000 x 10 % x 200 %) 60.000


Značilnosti prispevka
Glede na navedbe v zadevni uredbi bo sledeče veljalo tudi nov prispevek:

  • ni obdavčen za namene IRPEF / IRES / IRAP;
  • se ne upošteva za namene razmerja odbitka odhodkov za negativne obresti / negativne komponente v skladu s čl. 61 in 109, odstavek 5, TUIR;
  • bo izplačan s strani Davčne uprave preko neposrednega nakazila na bančni/poštni račun upravičenca.

Prispevek se izplača tudi v skladu z omejitvami / pogoji, ki jih je določila Komisija EU v sporočilu 19.3.2020 C (2020) 1863 final.

Kazni
Če subjekt odda vlogo, vendar do prispevka ni delno ali v celoti upravičen:
davčna uprava bo izterjala znesek in bo:

  • zstavila kazen, kot predvideva čl. 13, odstavek 5, DLGS 471/97 (od 100 % do 200 %);
  • zaračunala obresti, kot predvideva člen 20 DPR št. 602/73 (4 % letno)

uporablja se člen 316-ter Kazenskega zakonika (zaporna kazen od 6 mesecev do 3 let) zaradi ustvarjanja škode državi iz naslova neupravičenega prejemanja sredstev

Več: https://www.sdgz.it/uredba-o-povracilu-skode-decreto-ristori-nepovratni-prispevki/

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it