Uspešno zaključena 2. konferenca Podonavske e-regije

torek, 02. oktober 2012

2. konference Podonavske e-regije z naslovom Čezmejne elektronske rešitve in storitve – razvoj prototipov, ki je 24. in 25. septembra 2012 potekala v Grand Hotelu Union v Ljubljani se je udeležilo več kot 150 udeležencev. Vzporedno s programom konference je potekala tudi predstavitev 20 prototipov IKT podjetij iz Podonavske regije, ki iščejo partnerje za sodelovanje v različnih IKT projektih ter več kot 100 bilateralnih sestankov med podjetji iz sodelujočih držav regije.

Konferenco so skupaj organizirali Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Medobčinska pobuda v Sloveniji za čezmejno elektronsko sodelovanje v Podonavski regiji in pobuda univerz v regiji Alpe Adria – Donava ALADIN.

Organizacije, ki od februarja 2011 sodelujejo v Medobčinski pobudi: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji, združujejo znanje in izkušnje za opredelitev, izdelavo in preizkušanje prototipnih čezmejnih e-rešitev ali e-storitev. Skupaj si prizadevajo, da bi prototipne rešitve prešle v fazo pilotov, ki bi jih lahko predložili kot sestavino predloga raziskovalno-razvojnega projekta na nacionalni razpis ali razpis Evropske komisije.

V dveh dneh konference se je zvrstilo več panelov, oba dneva pa so potekale tudi predstavitve različnih prototipov IKT podjetij, ki iščejo partnerje za svoje projekte ter poslovna srečanja med udeleženci.

Na konferenci je bilo več kot 100 bilateralnih sestankov med podjetji iz sodelujočih držav regije.

Od 30 zbranih prototipov, se jih je na konferenci v živo predstavilo 20. Med njimi denimo tudi prototip e-Nurse avtorjev s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ki so razvili računalniški sistem, ki bo medicinskim sestram služil kot pripomoček v procesu načrtovanja nege bolnika. Pa recimo prototip OneClickSurvey, avtorjev s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, softver, ki ponuja inovativno on-line zbiranje podatkov za raziskave, obrazce, ankete, glasovanja, teste, kvize … Avtorji z Geodetskega inštituta Slovenije so razvili prototip E-collaboration against rheumatic diseases, aplikacijo za splet in mobilni telefon, ki naj bi skrajšal predolge čakalne dobe pacientov z revmatoidnim artritisom ter številni drugi (opise posameznih prototipov najdete tukaj).

Udeleženci konference so si bili enotni v tem, da je slovenska IKT panoga konkurenčna v svetovnem merilu. To ne nazadnje dokazuje tudi interes kitajskega velikana Huawei za sodelovanje z IKT podjetji v Sloveniji. V okviru razvijanja čezmejne Podonavske e-regije in sodelovanja e-regij so tovrstne povezave pomembne za razvijanje novih poslov, je poudaril dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru in programski koordinator Medobčinske pobude.

Slovenska IKT panoga je konkurenčna v svetovnem smislu, je poudaril dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru in programski koordinator Medobčinske pobude.

Po besedah Tanje Drobnič, vodja oddelka za internacionalizacijo na JAPTI , konferenca, na kateri so sodelovale sorodne agencije ter številna slovenska in tuja podjetja predstavlja pravo platformo za predstavitev slovenskega potenciala na področju IKT tehnologij. Pomagala naj bi pri prodoru slovenskega znanja oziroma predvsem promociji tega, kar Slovenija lahko ponudi.

Konferenca predstavlja pravo platformo za predstavitev slovenskega potenciala na področju IKT tehnologij, je dejala Tanja Drobnič, vodja oddelka za internacionalizacijo na JAPTI.

Sodelujoči so se strinjali, da je vzpostavitev e-regije pomembna za zagotavljanje njene konkurenčne prednosti in da so rešitve, ki se jih najde skupaj, boljše in učinkovitejše, saj lahko regija na ta način postane privlačnejša.

Zato bo tematika 3. konference Podonavske e-regije prihodnje leto "Slovenija na križišču od Skandinavije do Turčije ter od Kitajske do ZDA". Njen cilj bo ustrezno pozicioniranje slovenskih IKT podjetij, ki so v povezavi z drugimi podjetji v Podonavju (prototipi) izjemno zanimiva za globalne povezave z največjimi svetovnimi igralci v tej industriji.

Fotografije: JAPTI