Ustanovitev EU-ZDA Sveta za trgovino in tehnologijo in vključenost deležnikov z obeh strani Atlantika

ponedeljek, 04. oktober 2021

29. in 30. 9. 2021 je v Pittsburghu, v ZDA, potekalo prvo zasedanje EU - ZDA Sveta za trgovino in tehnologijo (TTC - Trade and Technology Council).

Svet za trgovino in tehnologijo je platforma za koordinacijo EU in ZDA glede globalnih trgovinskih, tehnoloških in ekonomskih vprašanj ter poglabljanje transatlantske agende. Glavni cilj  Sveta je povečanje bilateralne trgovine in naložb, preprečevanje novih tehničnih ovir v trgovini, sodelovanje glede ključnih tehnoloških politik, digitalnih zadev, dobavnih verig polprevodnikov, sodelovanje pri razvijanju mednarodnih standardov, olajševanje sodelovanja glede regulatornih politik in izvajanja in promocija vodilne vloge EU in ZDA podjetij glede inovacij. Aktivnosti v okviru Sveta ne bodo vplivale na regulatorno avtonomijo EU in ZDA.  


Delo Sveta  poteka v desetih delovnih skupinah, in sicer: 
  • Delovna skupina 1 – Sodelovanje glede tehnoloških standardov (vključno iz AI in svetovnim spletom),
  • Delovna skupina 2 – Podnebje in zelena tehnologija,
  • Delovna skupina 3 –Zanesljive dobavne verige, vključno s polprevodniki,
  • Delovna skupina 4 – ICTS varnost in konkurenčnost,
  • Delovna skupina 5 – Obravnava podatkov in tehnološke platforme,
  • Delovna skupina 6 - Zloraba tehnologij kot grožnja varnosti in človekovim pravicam,
  • Delovna skupina 7 – Nadzor izvoza,
  • Delovna skupina 8 – Pregled neposrednih tujih naložb,
  • Delovna skupina 9 – Promocija dostopa MSP in uporabe digitalnih orodij,
  • Delovna skupina 10 – Globalni trgovinski izzivi.

Na ustanovitvenem zasedanju TTC je bil potrjen tako imenovan "pittsburški paket", ki vsebuje  skupno izjavo, izjavo o pričakovanih rezultatih, predstavitev bodočega dela in pet prilog (izjava o pregledu naložb, izjava o sodelovanju na področju nadzor izvoza, izjava o umetni inteligenci, izjava o dobavnih verigah polprevodnikov in izjava o globalnih trgovinskih izzivih).

Besedila v angleškem jeziku so dostopna na tej povezavi.

Aktivnosti v okviru Sveta za trgovino in tehnologijo bodo potekale v tesnem sodelovanju z deležniki na obeh straneh Atlantika.