Uveljavitev trgovinskih določb pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino

ponedeljek, 28. december 2015

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani je bil podpisan 27. junija 2014. Sporazum je bil objavljen v Uradnem listu EU L, št. 161 z dne 29.5.2014.

 

Vendar je bila po posvetovanju in kot del splošnih naporov za izvedbo mirovnega procesa v Ukrajini s Sklepom Sveta o spremembi Sklepa 2014/668/EU o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko Unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani in o njegovi začasni uporabi (2014/691/EU), ki je bil objavljen v Uradnem listu EU l, št. 289 z dne 3.10.2014, sprejeta odločitev, da začne začasna uporaba trgovinskih določb sporazuma o pridružitvi (naslov IV) učinkovati šele 1. januarja 2016.

 

EU je hkrati sprejela odločitev, da začne enostransko izvajati določbe sporazuma o liberalizaciji trgovine z blagom. Z Uredbo EU št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carin pri uvozu blaga po poreklu iz Ukrajine in kasnejšo spremembo (Uradni list EU, L, št. 118, 22.4.2014 ) so se carinske dajatve pri uvozu blaga po poreklu iz Ukrajine v EU odpravile oziroma se postopno znižujejo že od aprila 2014 dalje. Zadevna uredba bo 31. decembra 2015 prenehala veljati, saj bo od 1. januarja 2016 dalje odprava oziroma nadaljnje zniževanje carinskih dajatev pri uvozu blaga po poreklu iz Ukrajine v EU potekalo na podlagi Sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko Unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani in o njegovi začasni uporabi.

 

Na podlagi omenjenega sklepa Sveta se bo s 1. januarjem 2016 odprava oz. zniževanje carinskih dajatev začela tudi v Ukrajini. Carinske dajatve pri uvozu v Ukrajino se bodo tako za številne proizvode po poreklu iz EU odpravile, za bolj občutljive proizvode pa se bodo zniževale postopno v prehodnem obdobju treh, petih, sedmih ali desetih let. Za določene kmetijsko-živilske proizvode bo veljalo zgolj znižanje carinskih stopenj, za nekatere v okviru tarifnih kvot. Višina znižanja je določena v Prilogi I-A k poglavju 1 Naslova IV (priloga I-A odprava carin v Ukrajini se prične na strani 184, odprava carin v EU pa na strani 900).

 

Blago je do preferencialne obravnave na podlagi pridružitvenega sporazuma upravičeno pod pogojem, da potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo izključno carinski organi Ukrajine.

 

Poleg določb o liberalizaciji trgovine z blagom trgovinski del sporazuma o pridružitvi vsebuje tudi določbe o liberalizaciji trgovine s storitvami in o ustanavljanju. EU in Ukrajina bosta vzajemno odobrili dostop za čezmejno opravljanje storitev v številnih sektorjih; prav tako na področju ustanavljanja s t.i. mode 4 določbami v zvezi z začasnim delom kvalificiranega osebja. Strani pa si bosta s sporazumom odobrili tudi vzajemen dostop do trga javnih naročil. Sporazum tudi predvideva, da bo Ukrajina sprejela številne zaveze na področju približevanja zakonodaji EU, v določenem prehodnem obdobju, npr. na področju pravil konkurence, pravil v zvezi s subvencijami, varstva intelektualne lastnine, tehničnih predpisov ter usklajevanja in medsebojnega priznavanja tehničnih standardov, sanitarnih in fitosanitarnih zadev, na področju javnih naročil ter glede spoštovanja okoljske, socialne in delovne zakonodaje s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja.