Vabilo k udeležbi v programu Izobraževanje za izvozno poslovanje - ITM - prijave do 28.2.2014

torek, 25. februar 2014
 • Je vaše podjetje pripravljeno na izvoz a ne veste kako se lotiti izvoznih aktivnosti?
 • Opravljate izvozne aktivnosti nenačrtovano in naključno, brez izvozne strategije in izvoznega načrta?
 • Ali potrebujejo vaši zaposleni dodatna znanja in veščine za učinkovitejše izvajanje mednarodnih aktivnosti vašega podjetja?

 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma tudi v letu 2014 nadaljuje s sedmo generacijo izobraževanja za izvozno poslovanje, ki ga izvajamo z ITM Worldwide Foundation in agencijo Business Sweden.


Do danes se je mednarodnega izobraževalnega programa ITM udeležilo že 70 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala 100% zadovoljstvo. Prve tri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za 40%.


K udeležbi v programu vabimo mlajše zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.


Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in zelo praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih dvo-dnevnih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki.


Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki bo prevetril poslovno strategijo podjetja in bo odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge.
 

Udeleženci programa ITM med drugim pridobijo:

 • nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
 • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta,
 • informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • mednarodna poznanstva.

 

Program ITM 2014 bo predvidoma potekal od marca do novembra, v skupnem obsegu 18 delovnih dni. Udeleženci bodo z delovnih mest praviloma odsotni 2 dni v mesecu. Seminarji in delavnice se bodo odvijale v Ljubljani, z izjemo pet dnevnega sklopa seminarjev, ki se bo odvijal na Švedskem.


Tudi v letu 2014 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev.


Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki prihajajo iz malih in srednjih  podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in tisti z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu.


Pogoji udeležbe:

 • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v malem ali srednje velikem podjetju, registriranem v Sloveniji, ki začenja s prodajo lastnih proizvodov/storitev v tujini ali širi izvozno dejavnost,
 • končana visoka ali univerzitetna izobrazba oziroma bolonjski magisterij,
 • znanje angleškega jezika,
 • starost od 25 do 40 let,
 • plačilo depozita za resnost udeležbe*  v višini 960,00 EUR.

* Depozit podjetje nakaže po podpisu pogodbe o izobraževanju (po končanem izboru kandidatov). Plačilo depozita je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju.


Stroški udeležbe v programu:
Podjetje krije stroške depozita ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni vrednosti 1.000 EUR). Ostale stroške programa (cca. 7.000 EUR na udeleženca) krije SPIRIT Slovenija.


Prijava mora vsebovati:
1. izpolnjeno prijavnico,
2. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
3. kopijo diplome,
4. izjavo odgovorne osebe podjetja, da se strinja z redno udeležbo kandidata na
    izobraževanju in dostopom do vseh poslovnih informacij.


Prijavo pošljite najkasneje do petka, 28. februarja 2014, na naslov:  SPIRIT Slovenija, javna agencija, »Prijava na izobraževalni program ITM«, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. 


Dodatne informacije: 

Mateja Jarc, tel: 01 5891 880, e-mail: mateja.jarc@spiritslovenia.si

 

Vabilo

Prijavnica

Izjava podjetja

Predstavitev programa ITM