Vabilo na seminar: Predstavitev sporazuma CETA in poslovnih priložnosti, ki jih le ta prinaša slovenskim podjetjem, Ljubljana 7. marec 2018

torek, 20. februar 2018
 

OBVESTILO O PRESTAVITVI DOGODKA
 

Žal vas moramo obvestiti, da seminarja zaradi tehničnih razlogov ne bomo izvedli 7. marca 2018. Predvidoma bomo dogodek, ki bi ga razširili s predstavitvijo še nekaterih ostalih sporazumov, izvedli v aprilu/maju 2018. O novem terminu vas bomo pravočasno obvestili.

Zahvaljujemo se za razumevanje.*****Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 7. marca 2018 organizira seminar z naslovom Predstavitev sporazuma CETA in poslovnih priložnosti, ki jih le ta prinaša slovenskim podjetjem.
 
CETA je bilateralni trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Smisel in namen sporazuma je čim večja odprava ovir (predvsem trgovinskih), ki omejujejo izboljšanje trgovine in investicij med partnericama. Sporazum naj bi imel pozitiven vpliv na gospodarsko rast tako v EU kot v Kanadi in zajema vsebine s področja liberalizacije trgovine z blagom in storitvami, liberalizacijo in zaščito investicij ter dostop na trg javnih naročil, carinske in trgovinske olajšave, netarifne ovire in področje sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, pravila o varstvu konkurence, subvencijah, medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, pravic intelektualne lastnine, trgovine in trajnostnega razvoja, dela in okolja ter regulativnega sodelovanje.
 
Program:  
10.30 – 11.00 Registracija udeležencev
11.00 – 11.10 Pozdravni nagovor:
Ga. Eva Štraus Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
11.10 – 11.50 SPORAZUM CETA
 
SPLOŠNA PREDSTAVITEV
Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
PRAVILA O POREKLU IN POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE POREKLA
Ga. Ana Maček, Finančna uprava RS
11.50 – 12.20 KANADSKO POSLOVNO OKOLJE IN PREDSTAVITEV SPORAZUMA S KANADSKE PERSPEKTIVE
g. Martin Barratt, ekonomski svetovalec na Veleposlaništvu Kanade v Budimpešti
12.20 – 12.40 PREDSTAVITEV SPORAZUMA CETA Z EU PERSPEKTIVE
g. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
12.40 - 13.00 PREDSTAVITEV POSLOVNIH PRILOŽNOSTI ZA SLOVENSKA PODJETJA V KANADI
g. Franci Pliberšek, direktor in lastnik MIK Celje
13.00 – 13.30  Q & As
13.30 – 14.00  Mreženje
 
Seminar bo potekal v slovenskem in deloma v angleškem jeziku, in sicer v sredo 7. marca 2018, s pričetkom ob 11. 00 uri,  v City Hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.
 
Vsa zainteresirana slovenska podjetja vabimo, da svojo udeležbo potrdijo preko spletne prijavnice najkasneje do ponedeljka 5. 3. 2018.

Kotizacije za udeležbo ni!

Dodatne informacije:
SPIRIT Slovenija: Tina Lukan, tel. 01/530-98-26, e-mail: tina.lukan@spiritslovenia.si
Spletna prijavnica