Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012

petek, 27. maj 2011

Vabimo podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde, oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2012.

Predlog lahko posredujejo :

  • posamezno podjetje iz panoge, ki se po vsebini predstavlja na določenem sejmu,
  • podjetje, ki zastopa skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu

V pomoč pri odločanju je na razpolago baza svetovnih sejmov.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa JAPTI za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012. Po sprejetem programu, bodo vabila za udeležbo na posameznem  sejmu objavljena na naših spletnih straneh.

Vaše predloge posredujte v skenirani obliki do petka, 08. julija 2011 na elektronski naslov: matjaz.rovan@japti.si.