Vabilo slovenskim podjetjem k oddaji interesa za predstavitev mednarodnemu podjetju s področja proizvodnje železniških vozil in drugih proizvodov

torek, 06. oktober 2020

Dopolnitev objave

Torek, 3. november 2020

Podaljšan rok prijave je 11. november 2020.

Elektronska prijavnica

SPIRIT Slovenija, javna agencija je preko Ministrstva za zunanje zadeve s strani mednarodnega podjetja iz Zahodne Evrope, ki se ukvarja s proizvodnjo železniških vozil, potniških garnitur, vozil za mestno železnico in lokomotiv, železniških vozil po meri in za vožnjo po zobati železnici, prejela povabilo k predstavitvi slovenskih podjetij, potencialnih dobaviteljev.
 
Podjetje - potencialni tuji kupec načrtuje širitev oz. obnovo svoje dobaviteljske verige tudi v Sloveniji. Skladno z nabavno politiko iščejo potencialne dobavitelje, ki jim lahko ponudijo visoko kvalitetne proizvode predvidoma iz naslednjih okvirnih področij:
 • Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil, in njihovih delov,
 • Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov za železniško industrijo,
 • Železniški ali tramvajski gradbeni material iz železa ali jekla,
 • Proizvodnja naprav za fluidno tehniko in pnevmatskih sistemov za proizvodnjo železniških vozil,
 • Proizvodnja vzmeti in izdelkov iz žice, verig za železniška in druga tirna vozila,
 • Proizvodnja drugih električnih kablov in žic ter proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje,
 • Premazi za železniško industrijo,
 • Električne naprave za signalizacijo in varnosti prometa na železnicah,
 • Mehanska obdelava kovin za železniško industrijo,
 • Livarstvo - litje jekla, železa, lahkih kovin in drugih neželeznih kovin za železniško industrijo,
 • Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija.

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja iz navedenih področij!
 
Svoj interes za sodelovanje nam posredujete tako, da v angleškem jeziku izpolnite e-prijavnico in si tako zagotovite priložnost predstavitve vašega podjetja in proizvodov uveljavljenemu mednarodnemu podjetju - potencialnemu kupcu in možnost za vstop v njegovo dobaviteljsko verigo oz. vzpostavitev sodelovanja.
 
Prijave sprejemamo do 2.11.2020.
 
Na osnovi izpolnjenih prijav - predstavitev podjetij bo potencialni kupec izbral slovenska podjetja, ki bodo imela priložnost predstavitve na dogodku »Dan slovenskih dobaviteljev« in pred vidnimi predstavniki in nakupnimi odločevalci tega mednarodnega podjetja.
 
O izboru podjetij kot tudi terminu in konceptu izvedbe poslovnega dogodka »Dan slovenskih dobaviteljev” in predstavitev izbranih slovenskih podjetij in proizvodov, vas bomo ustrezno obvestili.

Elektronska prijavnica
Dodatne informacije:
Tjaša Fras, tel. 01 5891 872, email: tjasa.fras@spiritslovenia.si 
Mojca Bec Inkret, tel. 01 5309 811, email: mojca.becinkret@spiritslovenia.si