Varjene cevi in votli profili s kvadratnim ali pravokotnim prerezom iz železa, razen litega železa ali jekla, razen nerjavnega jekla s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Turčije in Ukrajine

ponedeljek, 02. april 2012
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 96 z dne 31.03.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede uvoza varjenih cevi in votlih profilov s kvadratnim ali pravokotnim prerezom iz železa, razen litega železa ali jekla, razen nerjavnega jekla s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Turčije in Ukrajine.

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN 7306 61 92 in 7306 61 99, s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Turčije in Ukrajine.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. 

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.