Varjene cevi in votli profili s poreklom iz nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Rusije in Turčije – začetek protidampinškega postopka

ponedeljek, 01. oktober 2018

V Uradnem listu EU, serija C, št. 347 z dne 28.9.2018, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom varjenih cevi in votlih profilov s poreklom iz nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Rusije in Turčije – AD651.

Izdelek v tej preiskavi so varjene cevi in votli profili s kvadratnim ali pravokotnim prerezom iz železa, razen litega železa, ali jekla, razen nerjavnega jekla, vendar ne zajema cevi za naftovode ali plinovode ter zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina. Trenutno se uvrščajo pod oznako KN 7306 61 92 in 7306 61 99.

Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.

Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.