Varnostni protokoli proti Covidu-19 na gradbiščih

torek, 05. maj 2020


Ponovni zagon dejavnosti v skladu z določbami uredbe Predsednika vlade z dne 26. aprila 2020 predvideva takojšnje upoštevanje varnostnih ukrepov proti širjenju okužbe v vseh gospodarskih sektorjih. Uredba vsebuje tudi “Skupni protokol za pravilnik za omejevanje širjenja virusa Covid-19 na gradbiščih“, ki ga prilagamo.

Kot prvi temeljni korak – da razumete ukrepe, ki jih je treba sprejeti – morate natančno prebrati vsebino protokola in nato v celoti uporabiti tisto, kar je v njem objavljeno. Ponovno je treba poudariti, da protokoli niso omejeni na predpisovanje uporabe maske in dezinfekcijskih sredstev, ampak predvidevajo nadaljnje ukrepe, ki jih je treba uporabiti za nadaljevanje ali ponovni zagon dejavnosti.

Če je torej res, da je treba udejanjiti predpisane ukrepe, ki so navedeni, je enako pomembno, da lahko dokažemo izvajanje ukrepov v primeru preverjanja s strani nadzornih organov.

Z namenom, da poenostavimo ta zadnji korak pri izpolnjevanju dokumentacije, vam tudi za gradbišča nudimo gradivo v obliki obrazcev, ki ga morajo posamezna podjetja prilagoditi svoji realnosti in uporabiti za dokaz o ukrepih, ki so jih izvedla.

Protokol v podjetju
Ponujamo vam osnutek za oblikovanje protokola podjetja v štirih preprostih korakih:

1. Sprejemanje preventivnih ukrepov in informiranje delavcev
Prilagodite in natisnite prilogo 1 (info lavoratori).
Dokument morajo podpisati vsi delavci in vsakdo od njih mora dobiti kopijo samega dokumenta.
Natisnite informativne table iz priloge Cartelli informativi in jih izobesite v podjetju in na gradbiščih.

2. Informiranje dobaviteljev in zunanjih subjektov
Prilagodite in natisnite prilogo 2 (info fornitori). Kopija tega dokumenta mora biti podpisana in posredovana zunanjemu osebju, ki dostopa do podjetja ali gradbišča.

3. Čiščenje in dezinfekcija prostorov, vozil in opreme
Očistite in dezinfecirajte prostore, vozila in opremo. Ustvarite svoj postopek čiščenja in dezinfekcije s prilagoditvijo dokumenta 3 (scheda pulizie). V praksi uvedite rešitve, ki ste jih sprejeli.

4. Delavcem zagotovite ustrezno osebno zaščitno opremo
Prilagodite in natisnite priloga 4 (Consegna DPI) za vsakega delavca. Navedite osebno zaščitno opremo in delavcem razložite, kako naj jo uporabljajo.

Po zaključku štirih korakov izpolni obrazec protocollo-sintesi, ki zaključi postopek in pomaga preveriti, da niste ničesar pozabili.
Ti izpolnjeni in natisnjeni dokumenti predstavljajo protokol za obvladovanje okužbe z virusom Covid-19 za gradbišče.

Teritorialni odbor, ustanovljen pri CPT-Cassa Edile
V protokolu je predvidena ustanovitev, v vsakem podjetju, odbora za Covid. V kolikor tega ne boste ustanovili samostojno, se lahko poslužujete teritorialnega, ki je ustanovljen s strani CPT-Cassa Edile. Prilagamo dopis, ki ga je potrebno poslati ustanovi, če se za to odločite.

Priloge

Pripravilo:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it