Varovanje poslovnih skrivnosti (I. del)

torek, 31. maj 2016

Skoraj vsa podjetja v vseh panogah in sektorjih imajo poslovne skrivnosti. Poslovna skrivnost je dragocena in zelo uporabna oblika intelektualne lastnine, vendar je kljub temu pogosto podcenjena in prezrta s strani svojih lastnikov. To velja tudi v storitvenem sektorju, kjer je relativna vrednost poslovnih skrivnosti kot neopredmetenih sredstev lahko zelo visoka.

Velika prednost poslovnih skrivnosti je, da, za razliko od nekaterih drugih oblik pravic intelektualne lastnine, kot so patenti in avtorske pravice, ki imajo omejeno veljavnost, lahko poslovne skrivnosti teoretično uživajo varstvo neskončno dolgo, dokler poslovna skrivnost ostaja - skrivnost.

Glavna razlika med zaščito s patentom in zaščito kot poslovno skrivnostjo je, da so v primeru patentov tehnični podatki javno razkriti, v primeru poslovnih skrivnosti pa ne. Poslovna skrivnost lahko traja toliko časa, dokler delujejo ukrepi zaupnosti, ki jo varujejo. Veljavnost patenta običajno preneha po 20 letih.

Celoten članek v angleškem jeziku (pdf)

Pripravil:
China IPR SME Helpdesk