Več pozornosti usmeriti na hitro rastoče trge

četrtek, 24. februar 2011

Medtem ko naj bi razvite države po oceni IMF letos in prihodnje leto beležile 2,5-odstotno gospodarsko rast, naj bi ta v hitro rastočih državah in državah v razvoju v obeh letih znašala 6,5 odstotka.

IMF je napoved gospodarske rasti za razvite države v primerjavi z napovedjo iz oktobra lani zvišal za 0,3 odstotne točke, za leto 2012 pa jo je znižal za 0,1 odstotne točke. Za hitro rastoče države in države v razvoju jo je za letošnje leto zvišal za 0,1 odstotne točke, za leto 2012 pa je ohranil nespremenjeno.

Gospodarska rast v razvitih državah tako ostaja šibka, stopnja brezposelnosti je v teh državah visoka, nadaljnje okrevanje pa ogrožajo tudi težave v nekaterih članicah območja evra, med drugim Grčije in Irske. V hitro rastočih državah rast ostaja visoka, kljub temu pa tudi tu ne gre brez težav - poleg morebitnega pregrevanja gospodarstva grozi tudi rast inflacije.

Nekoliko podrobnejši pogled razkrije, da je v največjih težavah območje evra, katerega članica je tudi Slovenija. IMF območju skupne evropske valute za letos napoveduje 1,5-odstotno gospodarsko rast, za leto 2012 pa 1,7-odstotno. EU IMF za letos napoveduje 1,7-odstotno rast, za leto 2012 pa dvoodstotno.

Najsvetlejša izjema pri tem je Nemčija, največje evropsko gospodarstvo in tudi najpomembnejši gospodarski partner Slovenije. Nemčija naj bi letos beležila 2,2-odstotno rast, prihodnje leto pa dvoodstotno.

Po podatkih državnega statističnega urada je samo decembra lani 68,5 odstotka izvoza Slovenije pristalo v EU, uvoz iz unije pa je dosegel 77,2 odstotka. Med pomembnejšimi partnericami Slovenije so poleg nekaterih držav v območju evra (poleg Nemčije so to še Francija, Italija in Avstrija) še Hrvaška, Srbija, Rusija, BiH, Poljska in Madžarska.

Z izjemo Rusije so slovenski izvozniki torej pretežno usmerjeni na bližnje trge, premalo pa na hitro rastoče trge in trge v državah v razvoju. Poleg pogosto omenjenih držav skupine BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska) in drugih azijskih trgov imajo velik potencial rasti tudi države Podsaharske Afrike.

Gre za države z velikim številom prebivalcev in posledično veliko kupno močjo ter tudi vse večjim političnim vplivom v svetu. Prisotnost v teh državah krepijo tudi druga evropska podjetja in slovenska bi jim morala pri tem slediti. Prevelika odvisnost od zgolj evropskega trga ni dobra, kar se je pokazalo tudi v sedanji gospodarski krizi.

Previdnost kljub temu ne bo odveč. Že omenjenih inflacijskih pritiskov in možnosti pregrevanja gospodarstva ne gre zanemariti, kljub temu pa ti trgi nudijo dovolj priložnosti, ki jih morajo slovenska podjetja izkoristiti. Ne gre za nadomestilo doslej najpomembnejših trgov temveč za pomembno dopolnilo in možnost razpršitve prisotnosti na globalnih trgih.

Podrobnejše informacije so dostopne na sledečih spletnih straneh:
- http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/update/01/pdf/0111.pdf
- http://www.stat.si/tema_ekonomsko_zunanja.asp
- http://www.stat.si/sistat/MainTable/tbl_2401721