Veliko zanimanje slovenskih podjetij za poslovanje na Kitajskem

petek, 03. februar 2012

Na seminarju "Kako poslovati na Kitajskem", ki je potekal 2. februarja 2012, so Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Ministrstvo za gospodarstvo skupaj z EU SME Centrom iz Pekinga predstavili poslovne izzive in priložnosti za slovenska podjetja na kitajskem trgu. Seminarja se je udeležilo 43 slovenskih podjetij ter 5 institucij, 10 podjetij pa je opravilo tudi bilateralne razgovore z direktorjem EU SME Centra v Pekingu, Davidom Lavorel-om.
 

Na seminarju, ki se je v organizaciji JAPTI odvijal v prostorih Generalnega Sekretariata Vlade RS so predstavniki JAPTI v pozdravnem nagovoru poudarili odlično sodelovanje z agencijami za promocijo trgovine in investicij na Kitajskem, s katerimi imamo podpisane sporazume o sodelovanju in pomenijo močno zavezo za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.
 

JAPTI nudi podporo slovenskim podjetjem pri poslovanju na Kitajskem z vrsto storitev, od izobraževanja, svetovanja, izvedbe gospodarskih delegacij, organizacije ter sofinanciranja skupinskih in individualnih sejemskih nastopov, sofinanciranja izdelave tržnih raziskav ... 

Konkretno pomoč na kitajskem trgu zagotavlja tudi Velelposlništvo RS v Pekingu

Velik interes za poslovanje na Kitajskem potrjuje tudi dejstvo, da se je na JAPTI za informacije v zvezi s Kitajsko v zadnjih letih obrnilo več kot 100 podjetij, od leta 2008 pa je JAPTI sam ali v sodelovanju s sorodnimi institucijami organiziral 5 gospodarskih delegacij na Kitajsko, med katerimi je bila še posebej pomembna predstavitev slovenskega gospodarstva v okviru Svetovne razstave Expo 2010.
 

Sicer pa predstavlja 87,3 milijonov EUR slovenskega izvoza in 14,5 milijonov EUR slovenskih neposrednih investicij na Kitajsko ter 450 milijonov EUR kitajskega izvoza v letu 2010 spodbudne podatke, vsekakor pa tudi z izvedbo današnjega seminarja upamo, da se bodo še izboljšali.
 

David Lavorel, direktor EU SME Centra iz Pekinga je predstavil okoljske, energijske in socialne izzive kitajskega gospodarstva, ki se nanašajo na onesnaženost zraka, pomanjkanje vode, pomanjkanje električne energije in staranje prebivalstva, in ki hkrati pomenijo poslovne priložnosti za slovenska podjetja. Le ta se lahko na kitajskem trgu uveljavijo z merilnimi sistemi, opremo za »zeleno« gradnjo, medicinsko opremo, farmacevtskimi izdelki, energijsko varčnimi izdelki, električno opremo, potrošnimi izdelki, izdelki za dom in turističnimi storitvami. Izpostavil je tudi pomembnost izdelave strategije nastopa na kitajskem trgu, preverbe poslovne ideje, izdelave tržne raziskave, previdnosti pri sklepanju pogodb, upoštevanja standardov in določil intelektualnih pravic.
 

Slovenska podjetja so dogodek izkoristila za pridobitev informacij o gospodarskem stanju, možnostih poslovanja, konkretnih poslovnih priložnostih na kitajskem trgu ter izmenjavo izkušenj in vzpostavitev novih poslovnih stikov med slovenskimi podjetji, ki že poslujejo ali želijo poslovati na Kitajskem.


Dodatne informacije:

JAPTI
Oddelek za internacionalizacijo


Predstavitev: Izvažati na Kitajsko: izzivi in priložnosti